Registrace nového uživatele     Návod     Kluby     Archív  Lopuchu     Lopuch.cz  

Když diskuse,
tak s Lopuchem

Lopuch.cz

Jméno:
Heslo:
Podpora LCD:
 
Klub Spisovatele [ŽP: 24 týdnů] (kategorie Literatura - V ODPADU) moderují Rooz, diesbies, manka, panKaplan, Skip.
Archiv
Domovská stránka aktualizována 28.7.2019 18:46

V tomto klubu můžete diskutovat, probírat, hlasovat a ptát se na spisovatele, kteří vám za to stojí...Bavíme se o...

Albert Camus (7. listopadu 1913 – 4. ledna 1960)

Spřátelené kluby
V klubu Co právě čtete naleznete mimo jiné na HOMEPAGE seznam doporučovaných knih Lopušáků.
Dále: SciFi+Fantasy literatura ; Knihy ; Humoristické knihy

Kluby na Lopuchu věnované jednotlivým spisovatelům:
Agatha Christie ; Andrzej Sapkowski ; Jiří Kulhánek ; King & Koontz ; Michael Crichton

Schraňování odkazů - pokud narazíte na zajímavý odkaz na jakéhokoli spisovatele, tak ho sem neváhejte umístit, budu je vkládat na Homepage!

Nejoblíbenější spisovatelé jednotlivých ID na Lopuchu:
Skip ; Rooz ; Holly ; StvN

Anketa o nejoblíbenějšího spisovatele
- Výsledky zde.
- Hlasovat můžete přímo v klubu, do titulku napište "hlasování".
- Každý má 7 hlasů.
- Pokud bude chtít časem někdo změnit někoho z těch pěti spisovatelů, protože jste narazili na někoho lepšího, tak to bude možné. V tom případě do titulku napište "změna".
- Pokud budete někoho z těch sedmi chtít uvést jako vašeho nejoblíbenějšího spisovatele (za předpokladu, že takového máte), tak ho napište tučně nebo k němu napište "nejoblíbenější". Můžete vybrat dva.
  Nastavení klubu     Nastavení práv     Homepage     Anketa     Přítomní     Oblíbené     Lopuch     Kategorie  
autor: 
text: 
vyplnit a 
Help
 Titulek, text příspěvku  
Opište pozpátku následující text bez prostředního znaku: iwesamy
[ 165 ] <Novější  <<<Nejnovější  Nejstarší>>>  Starší>  
markus777 16.5.2013 10:43  2918
Nekvalita plodenia plodí nekvalitu


Pri akte plodenia ¾udia zväčša radi klesajú na úroveň zvierat, pretože sa pri tom nechávajú strhávať čisto zvieracími pudmi. Nedokážu v tejto situácii zotrvať na úrovni hodnej a požadovanej od ¾udskej bytosti a klesajú hlboko pod úroveň svojej dôstojnosti. No a tento hlboko devalvovaný prístup k aktu plodenia sa nemôže obísť bez tomu zodpovedajúcich dôsledkov. Dôsledkov, ktoré logicky nemôžu byť iné, ako negatívne.

Skúsme si predstaviť, aké ove¾a rozdielne by to bolo vtedy, ak by dvojica pristupujúca k telesnému spojeniu vedela o požiadavke zachovávania čistoty a uš¾achtilosti, vzťahujúcej sa na každú ¾udskú bytosť, ktorá smie žiť vo stvorení a na všetko, čo táto bytosť činí.

Ak by teda táto naša dvojica o tom nie len vedela, ale vo svojom cítení a myslení, ako i vo svojej reči a jednaní by sa vždy snažila o dôsledné dodržiavanie čistoty a uš¾achtilosti. No a s takýmto vnútorným postojom k absolútne všetkému vo svojom živote by samozrejme pristupovali i k vzájomnému telesnému spojeniu.

A teraz, v ostrom kontraste si zase predstavme inú dvojicu, ktorá nikdy nepočula o nijakej požiadavke čistoty a uš¾achtilosti, ktorú by mala uplatňovať vo svojom živote. Takáto dvojica necháva preto pri telesnom spojení naplno prepuknúť všetky nízke zvieracie pudy svojej telesnosti.

To vonkajšie, čiže samotný akt telesného spojenia je teda u oboch dvojíc približne rovnaký, avšak vnútorný prístup k nemu je diametrálne rozdielny.

A teraz otázka: je možné, aby niečo tak zásadným spôsobom vnútorne rozdielneho nemalo nijaký vplyv na kvalitu novo vzniknutého detského telíčka, ktoré bude počaté? Možno predpokladať, že je naozaj úplne jedno ak bude nový život počatý vo vzbåknutí telesných vášní zvieracej zmyselnosti, alebo v úprimnej snahe o čistotu a uš¾achtilosť?

Nie, nie je to jedno! Náš vnútorný prístup, kvalita nášho vnútorného prístupu k vonkajším veciam predsa určuje kvalitu týchto vecí! A tak aj vnútorné rozpoloženie ¾udí pri akte plodenia určuje a priamo ovplyvňuje kvalitu novo vznikajúceho života, ktorý bude počatý. Nízke, zvieracie pocity pri plodení sú jednou z príčin čoraz väčšieho vnútorného a morálneho úpadku našej civilizácie.

A nie len to! Nie len že počatie väčšiny ¾udí dneška je poškvrnené nečistou zmyselnosťou, ale vo všeobecnosti sa vôbec nič nevie ani o ďalšom, ešte zásadnejšom zlomovom momente, ku ktorému dochádza v polovici tehotenstva. Je to totiž obdobie, kedy sa do pozemského telíčka vte¾uje duša. Nová ¾udská duša, ktorá sa s nastávajúcou matkou spája prostredníctvom rovnorodosti jej vnútorného života v polovici tehotenstva.

Hneď po počatí sa totiž okolo nastávajúcej matky začnú zhromažďovať ¾udské duše, túžiace po hmotnom zrodení v tele na zemi. Ktorá duša z toho množstva to konkrétne bude, o tom rozhoduje matka v polovici tehotenstva prostredníctvom stavu a kvality svojho vnútorného, citového a myšlienkového života. Ním vytvára spojovacie vlákno ku celkom konkrétnej duši, zodpovedajúcej vnútornému stavu matky svojou rovnorodosťou. A tak, na základe ve¾kého vesmírneho Zákona rovnorodosti vstupuje napokon duša do pozemského telíčka a zaujíma ho pre seba. Fyzicky sa to prejaví prvými pohybmi dieťaťa, ktoré matka práve v tomto období pocíti.

Pretože sa o tomto nesmierne dôležitom deji vôbec nič nevie, sú do pozemského vtelenia priťahované ve¾mi nízke ¾udské duše. Duše, spôsobujúce problémy a utrpenie rodičom, sebe ako i úpadok celej spoločnosti. A to všetko len preto, že ¾udia nevedia a aj keď sa dozvedia nechcú pripustiť zásadnú skutočnosť vplyvu kvality, alebo nekvality ich skrytého, vnútorného života na reálne, fyzické dianie okolo nás. Nechcú v nijakom prípade pripustiť, že kvalita, alebo nekvalita ich citového a myšlienkového života zásadným spôsobom ovplyvňuje a určuje kvalitu, alebo nekvalitu reálneho života, ktorý musia žiť.

Je to však tak a nie inak! Platí to vždy a v každej situácii, dvadsaťštyri hodín denne. To, akými vnútorne sme, čím sa vnútorne zaoberáme utvára, určuje a formuje našu každodennú realitu i náš budúci osud.

A práve spomínané obdobie polovičky tehotenstva je toho rukolapným dôkazom. Rukolapným dôkazom s celkom konkrétnymi dôsledkami, kedy vnútorný stav matky určí na základe Zákona rovnorodosti kvalitu, alebo nekvalitu novo prichádzajúcej, ¾udskej osobnosti.

O tejto zákonitosti nemusíme vedieť, môžeme ju ignorovať, alebo sa z nej vysmiať, ale v nijakom prípad nie je v našich silách vyhnúť sa jej účinkom. Ona pôsobí, či o nej vieme, nevieme, alebo nechceme vedieť. Môžeme ju teda pokojne ignorovať tak, ako sa to deje dnes, ale každá budúca matka na tejto zemi zostane podrobená jej účinkom. Jedine na nej, na stave jej vnútorného života bude vždy záležať, aké dieťa sa jej narodí a aké vlastnosti bude mať. Kvalita jeho osobnosti bude vždy dokonalým odrazom kvality stavu vnútorného života matky v polovici tehotenstva.

Kto neverí, môže v tejto veci konať tak, ako doposia¾. Veď napokon tie najtvrdšie dôsledky dopadnú na neho samotného, pretože podobným nezodpovedným rodičom sa narodia deti, ktoré im neprinesú ve¾a radosti. Následná výchova, i keby bola nadmieru kvalitná už potom nemôže zásadným spôsobom zmeniť to, čo bolo zameškané, alebo definitívne určené práve v polovici tehotenstva. Dobrá výchova môže dieťa samozrejme istým spôsobom obrúsiť, ale nikdy nemôže zmeniť vlastnú štruktúru jeho osobnosti, ktorá bola nezmenite¾ným spôsobom definovaná vnútorným stavom matky v polovici tehotenstva.

Avšak múdri dokážu využiť toto poznanie vo svoj prospech. Jedine im je určený tento text. Múdra a zodpovedná matka sa bude snažiť dbať na kvalitu svojho vnútorného života v období polovičky tehotenstva. Bude dávať pozor na to, aby jej cítenie a myslenie bolo len čisté a uš¾achtilé. Bude dbať na to, s kým sa v tomto zlomovom období stretne a koho bude trpieť vo svojej prítomnosti, pretože jej duševný stav môžu samozrejme ovplyvniť i ¾udia, ktorí sa okolo nej nachádzajú. Múdra nastávajúca matka bude prísne dbať, aby všetko, či už v jej vnútri, alebo v jej okolí bolo dobré, čisté, uš¾achtilé a harmonické aby hosť, ktorý ju navštívi, čiže nová ¾udská osobnosť, ktorá dostane príležitosť k pozemskému zrodeniu bola dobrá, uš¾achtilá a harmonická, prinášajúca šťastie, dobro a pozitivitu matke, sebe a užšiemu ako i širšiemu okoliu.

Kto by nechcel takéto dieťa? Kto však chce takéto dieťa, má to možnosť ovplyvniť či dokonca určiť. A práve ženám je vyššie popísaným spôsobom daná možnosť určovať a priamo ovplyvňovať kvalitu novej generácie. Sú to ženy, ktoré určujú, kam sa celá civilizácia bude uberať. Či nadol, alebo nahor.

Kam sa uberá dnes je každému, kto nie je celkom slepý až príliš badate¾né. Neznalosť a nevedomosť o základných duchovných zákonitostiach totiž nikoho nevyníma spod ich účinkov. ¼udia dneška o nich ale nevedia preto, lebo o nich vedieť nechcú. Lebo všetko iné je pre nich omnoho dôležitejšie a na všetko ostatné si nájdu dostatok času, len paradoxne nikdy nie na to najpodstatnejšie a najdôležitejšie.

A pritom je to tak jednoduché! Stačí iba viac dbať na čistou a uš¾achtilosť vlastného cítenia a myslenia a všetko, úplne všetko okolo nás sa začne zlepšovať. Čo nám bráni, aby sme to neskúsili?

M.Š. v spolupráci s http://kusvetlu.blog.cz/
bargie 3.1.2012 18:57  2917
Zemřel Josef Škvorecký.
maftik 13.12.2010 16:09  2915
Tohle asi znáte ...
margot margot 8.10.2010 23:10  2914
Ten výhled je nádhernej. Ale Munthe si ho moc neužil. V knize "O životě a smrti" píše o tom, jak se do toho místa zamiloval, jak to tam přestavoval a zveleboval, jenže záhy měl potíže se světloplachostí a zbytek života dožil strašlivě asketicky v nějaké šeré kobce.
Viděla jsem i kostel v Neapoli, kde léčil lidi nakažené morem. Byla to hodně zajímavá osobnost, tenhle Axel Munthe.
rooz Rooz Za polem je les a ten je plný kostí... 8.10.2010 10:10  2913
Pěknej výhled, takovej by se mi taky líbil :-)
margot margot 7.10.2010 21:51  2912
Vila Axela Muntheho na CapriTak je to tady:-)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
margot margot 5.10.2010 11:40  2911
A jo, vlastně, já už úplně zapomněla, jak se to dělá! Až budu mít čas, tak to zkusím.
godfrey 5.10.2010 00:43  2910
Tak na to těžko na internetu odkážeš. Musíš si to uložit někde na netu.
margot margot 4.10.2010 23:17  2909
Ve složce s fotkama v počítači.
godfrey 4.10.2010 17:02  2908
A kde to máš uložené?
margot margot 4.10.2010 16:07  2907
Už jsem sem dlouho žádnou fotku nevkládala, tak nevím, co jsem s tím dřív dělala, ale předtím mi to šlo. Nevím, jestli je to novým počítačem nebo novým foťákem nebo spíš mnou. Zkopíruju to v těch závorkách pro vkládání fotek. A teď mám problém s adresou fotky. Zkopíruju-li jí z vlastností, říká mi to NOT FOUND. Co vlastně má být správně v adrese fotky?
corwex 3.10.2010 22:53  2906
Margot [2904]: O ty se nenecháme připravit! Prozraď, co se s nimi přesně snažíš udělat, ať tě třeba nepodceníme, a někdo už určitě poradí.
margot margot 3.10.2010 21:15  2904
Mám krááásné fotky z vily Axela Muntheho na Capri, a moc mě mrzí, že mi to sem nějak nejde dát.
rooz Rooz Za polem je les a ten je plný kostí... 11.8.2010 21:19  2903
moderátorskáPředám tento klub, popřípadě ho dám do odpadu. Zájemci do pošty.
godfrey 24.6.2010 23:50  2902
Četl jsem před časem Cizince a líbilo se mi to.

[ 165 ] <Novější  <<<Nejnovější  Nejstarší>>>  Starší>  

(c) 2001-2011 Lopuch.cz   
Kontakt