Registrace nového uživatele     Návod     Kluby     Archív  Lopuchu     Lopuch.cz  

Náš Lopuch Vám
vytře zrak

Lopuch.cz

Jméno:
Heslo:
Podpora LCD:
 
Klub Panzer General [ŽP: 6 týdnů] (kategorie Hry) moderují Hartmann, stanny.
Archiv
Domovská stránka aktualizována 28.7.2019 18:46

Příteli, který vstupuješ do tohoto klubu poprvé: Pokud Ti název "Panzer General" je povědomý, jistě jsi už alespoň jednou v životě neodolal pokušení a zahrál sis tuto skvělou strategickou hru; pak se v tomto klubu budeš cítít jako ryba ve vodě (případně jako Wittmann v Tigerovi), neboť se ocitáš mezi spoustou podobně orientovaných nadšenců. A pokud jsi slasti PanzerGeneralování ještě neokusil - pak se Tě pokusíme získat mezi nás, pravověrné. Třeba Ti v tom pomůže

Česká stránka Panzer General

NÁVODY
Motto koordinátora:
Nabízím každému pomocnou ruku, ale nikoho nebudu vodit za ručičku

Záloha klubu - PG manuál - Jak rozběhat PG - Vše k turnaji - PG web - Tel. kontakty na hráče (k dispozici u velitelů)

INFORMACE PRO NOVÁČKY:
Pro zařazení do Turnaje je třeba absolvovat Přijímač!

PŘIJÍMAČ
Právě se hraje 5. turnaj v Panzer Generalovi

Oficiální turnajový email: turnaj.panzergeneral@email.cz

1. etapa - 2. etapa - 3. etapa - 4. etapa - 5. etapa - 6. etapa - 7. etapa - 8. etapa - 9. ETAPA ROZLOSOVÁNA - Graf vývoje skóre

PANZERLIGA na Homepage

   WoT klan Panzer General

== >> - formulář na Treffung ==

== Dohledávání obrázků ze série Panzer General ==

== Prager Treffung 15.3.2024 ==

  Nastavení klubu     Nastavení práv     Homepage     Anketa     Přítomní     Oblíbené     Lopuch     Kategorie  
autor: 
text: 
vyplnit a 
Help
 Titulek, text příspěvku  
Opište pozpátku následující text bez prostředního znaku: tbukouz
[ 5732 ] <Novější  <<<Nejnovější  Nejstarší>>>  Starší>  
delandel Delandel 18.5.2024 08:31  22510
Operation Weserübung 2 - Historie sleďů.

Kvůli tragickému souběhu okolností ztratilo Norsko ve středověku svou nezávislost a na mnoho let zůstalo pod kontrolou Dánska a Švédska, kterým se v té době podařilo vytvořit silné evropské mocnosti.
Konec norského království nastal v roce 1319, kdy zemřel poslední norský král Haakon V. Magnusson

Nezůstali žádní mužští dědici a krize dynastie vedla ke zvolení mladého švédského krále, který byl příbuzným Haakona, norským králem.
Tak začali švédští králové vládnout Norsku.

Od konce 14. století začala královská dynastie ovládat již tři země. Dánsko, Norsko a Švédsko.

Norsko si v této fázi ještě udrželo určitou nezávislost, ale od roku 1536 se dostalo do úplné závislosti na Dánsku a Norsko se z rovnoprávného člena dynastické unie stalo pouze dánskou provincií.

Od této chvíle by Norsko mohlo velmi dobře navždy zmizet jako civilizace ze světových dějin, jako mnoho feudálních států v minulosti, které se rozpustily ve velké velmoci.
Spojené skandinávské země

Jenže v té době se už ve světě rýsovala síla, která by následně zničila moc feudálů i panovníků.

Podél severozápadního pobřeží Evropy, mezi bažinami foukanými atlantickými větry, byly země na území moderní Belgie a Nizozemska. Tyto regiony tehdy nebyly bohaté na přírodní zdroje. Lidé zde buď pracovali na odvodňování rašelinišť, aby z přírody získali zpět úrodnou půdu. Nebo vyrazili na moře na ryby. Chudé rybářské vesnice mohly stavět pouze malé čluny, které zajišťovaly pouze jejich vlastní potřeby, což jim neumožňovalo prodat přebytečný úlovek. Pobřežní vody Holandska jsou navíc domovem atlantického sledě. Který žije jen v obrovských hejnech a kterého je ve výsledku docela snadné ulovit. Pak se ale sledě chytaly pouze pro osobní spotřebu. Bylo to jídlo chudých. Je to všechno o nechutné chuti hořkosti, kterou sleď měl.

V polovině 14. století se ale věci hodně změnily.
Holandský rybář.
William Buckels
Přišel na rychlý způsob, jak připravit sledě ihned na lodi v sudech. Hořkou chuť vytvářejí některé orgány, které se brzy po ulovení ryby začnou kazit. Sleď bylo zbytečné sušit nebo solit, protože ryba po ulovení rychle zhořkla. Způsob solení sledě, který vynalezl William Buckles, umožnil zachovat chuť sledě. A protože v okolních vodách bylo hodně sleďů, Buckles a jeho spoluobčané rychle nashromáždili mnoho sudů sleďů, které bylo možné prodat na rybím trhu v nejbližším městě. Brzy všichni holandští rybáři přešli na lov sledě a v nizozemských městech došlo ke skutečné explozi sledě, která rychle pokryla celý kontinent.

Sleďů bylo hodně, bylo to chutné a hlavně dostupné pro široký export kamkoli. Jelikož se sledi v sudech nekazili, stali se jedním z hlavních produktů Evropy. Objevuje se jak na stolech evropských panovníků, tak v nabídce evropských armád během vojenských tažení.

Pieter Claesz maluje Snídaně (1646)

Jednou z nejznámějších událostí stoleté války byla bitva sleďů v roce 1429. Poté se Britům podařilo dodat 300 povozů naložených sudy se sleděmi do obleženého Orleansu.
Strategicky důležitý sleď byl úspěšně dodán.

Obrovská poptávka po sledě přinutila Nizozemsko stavět obchodní lodě. Stavěla se nejen velká specializovaná rybářská plavidla. Ale také velká obchodní flotila na vývoz sledě.
A stavba lodí je z vědeckého hlediska velmi složitý podnik, který vyžaduje velké úsilí, zdroje a finanční investice. Všichni si ale byli jisti, že je na moři čeká obrovský úlovek, který se jim vynaložené investice plně vrátí. Poté se ve skupinách shromažďují rybáři, obchodníci a další podnikaví boháči. Vybíráním peněz a sdílením výdajů a následných zisků. Takto vypadá obchodní partnerství.

Produkce sledě byla zefektivněna a regulována. Bylo zavedeno standardní opatření pro vývoz sledě obecného, ​​pro které nizozemská obchodní sdružení stanovila jednotnou cenu. Aby se nikdo nerozhodl snížit cenu. Byl to 42galonový sud zvaný Barrel. Dnešní hlavní komodita ve světě, která nahradila sledě, ropa, se také prodává v sudech na základě objemu sudu sledě, tedy stejných 42 galonů.

Obrovské superzisky z prodeje sledě umožnily nizozemským obchodníkům stát se prvními kapitalisty na planetě v moderním slova smyslu. Přebytečný kapitál by mohli investovat například do zemědělství, nakonec by dokončili odvodnění bažin a pokryli Nizozemsko mlýny a kanály. Byla to vynikající investice, protože existoval vhodný trh pro venkovské produkty. Na tyto poměry obrovská nizozemská města, ve kterých žilo až 10 % celkové populace. Což bylo několikanásobně vyšší než procento městského obyvatelstva v hlavních evropských mocnostech té doby. Města, která byla hlavními centry obchodu, dále rostla. V průběhu několika staletí se vesnice ztracené v bažinách provincie staly jedním z center evropského obchodu. Začaly zde vznikat banky a směnárny a formoval se kapitalismus. A s rozvojem kapitalismu se formuje i politický národ.

Již od konce 14. století se začal formovat holandský národ. A národ není svazek lidí spojený s krví, rasou a jinými svinstvami. Byl to produkt lidského vývoje, který doprovázel přechod od feudalismu ke kapitalistickému základu. Národ je historicky ustálené stabilní společenství lidí, které vzniklo na základě společného jazyka, území, hospodářského života a duševního složení, projevující se ve společné kultuře.
Pospolitost ekonomiky je nejdůležitějším utvářejícím faktorem.

V Nizozemí se zformovala soběstačná, jedinečná, výkonná ekonomika, založená nikoli na feudálech a aristokratech, ale na podnikavých lidech, často obyčejných lidech a bývalých námořnících a rybářích. Tak se v těch místech formovala buržoazie.

Ale byl tu jeden problém: celou tu dobu, kdy provincie bohatly, neměly svůj vlastní stát. V době, kdy rybář Willem Beukels objevil své sledě, byly tyto země pod vládou Burgundského vévodství. A pak se dědictvím dostali pod nadvládu Španělské říše, nejsilnějšího evropského státu v 16. století.

Nizozemsko bylo dokonce územně odděleno od zbytku říše a zůstalo samostatnou enklávou

Ale bohaté provincie byly nuceny platit daně vzdálenému panovníkovi a obrovskému davu jeho aristokratů, kteří své tituly a bohatství získali dědictvím. A kteří se přitom dívali na nizozemské obchodníky, kteří bohatli svou prací a svými riziky, jako na nedůstojnou špínu, která se jim, aristokratům, stále nerovnala. Nahromadila se nespokojenost a to vše nemohlo trvat dlouho a v roce 1566 došlo k první buržoazní revoluci v historii. Nizozemské provincie se 200 let předtím, než to udělaly ve Spojených státech, rozhodly vytvořit svůj vlastní stát nezávislý na panovníkech a aristokracii. Založeno na kapitalistických a ne feudálních vztazích. A začala osmdesátiletá válka, která skončila vítězstvím provincie a vytvořením nového mocného hráče na světové scéně. Nizozemská republika.

Bylo to poprvé, kdy kapitalistický stát porazil obrovskou aristokratickou monarchii a otevřel tak budoucnost Evropy a celého světa. Důvodem samozřejmě není jen jeden rybář a krásný příběh úspěchu. Důvod je v objektivních předpokladech, které se vyvinuly na konkrétním území, kde se z určitých důvodů (nedostatek úrodné půdy a silná města) neprosadila silná moc feudálních vlastníků půdy. Tradiční feudální vztahy s následným zotročením závislého obyvatelstva se proto vyvíjely špatně. Absolutismus byl proto nucen zformovat novou formu společenských vztahů, která se v té době stala nejprogresivnější na planetě. Proto byla nucena vzniknout nová forma společenských vztahů, která se v té době stala nejprogresivnější na planetě.
delandel Delandel 16.5.2024 22:15  22509
Operation Weserübung - Bitva, kde všechno nešlo podle plánu.


Ve hře Panzer General jsou první bitvy v roce 1939 do konce roku 1940 většinou cvičné a teprve od roku 1941 se hráči otevírá vážnější hra.
Hráč bude muset odehrát 4 mise, dvě proti Polsku a dvě proti Francii. Pokud ale chce hráč vyhrát velká vítězství porážkou každého národa, pak se mu otevřou další dvě bonusové mise. Jedna z nich zahrnuje dobytí Norska a pro začátečníka se může zdát dokonce obtížná, ale zároveň jde o jednu z nejzajímavějších misí ve hře s aktivním využitím námořnictva a letectva.

Zdá se, že Němci tuto bitvu snadno vyhrají.

Ale jaké to bylo doopravdy?
Proč Němci potřebovali Norsko?
Jaký byl plán?
Co tam dělali spojenci?
A jak bitva dopadla?

Na světě není mnoho zájemců o informace o událostech v Norsku v roce 1940. Předpokládá se, že Němci se rychle vylodili a zajali Norsko. Ale ve skutečnosti bylo všechno mnohem složitější a myslím, že by bylo velmi poučné, aby se lidé dozvěděli o málo známých případech vítězné německé armády, která již porazila Polsko a později porazila Francii. Během své invaze do slabé země Norska se setkali s nečekanými potížemi. A celý jejich původní plán selhal. To povede k tomu, že se německá vojska, uskutečňující další politické dobrodružství vedení své země, ocitla v podmínkách, na které nebyla zcela připravena a byla nyní nucena samostatně reagovat na neúspěchy a snažit se situaci zvrátit a nakonec vyhrát s velkými obtížemi.

Čekají vás tak grandiózní bitvy na souši i ve vzduchu, stejně jako námořní bitvy, intriky a mazané plány v rámci plánů, nečekané zvraty osudu a samozřejmě masové hrdinství a sebeobětování. Ale abychom pochopili důvody, proč v Norsku byla válka, musíme nejprve zjistit, co se stalo v minulosti, při zrodu moderního norského národa a jejich státu.
delandel Delandel 12.5.2024 12:23  22508
Eisenwolf pak by vás mohl zajímat Flakturm :)

Flak Towers
eisenwolf Eisenwolf 4T Červený tedy Dhoul 11.5.2024 18:57  22507
DelandelZkoukl jsem to a fakt zajímavé.
delandel Delandel 3.5.2024 07:00  22506
Ke konci války Němci stále více používali různá opevnění v naději, že zastaví spojence.
Jedním z těchto zajímavých opevnění byly malé kanónové bunkry vytvořené z upravených věží tanků Panther. A byly docela běžné.

Panther Turret Bunker

Pantherturm Tank Bunkers
hartmann Hartmann Černý ďábel Ukrajiny - Panzer General developer 28.4.2024 22:29  22505
Johny_ZED [22503]:

Zajímavé. Žádná bitva z východní fronty. Úmysl?

No nic, pustím se do boje v USA a tuhle písničku si nechám pro příště :)
johny_zed Johny_ZED Blue! Kill them all, God sort them out! 19.4.2024 09:45  22503
6.turnaj PGCZAhoj bando, včera jsme rozlosovali 6. turnaj v PGCZ. Rozlosování probíhalo losováním. Výsledné dvojice přinášíme níže:

Ferninand vs Eissenwolf = Anzio
Frolek vs Vesep = El Alamain
Hartmann vs 777 = Washington
Heki vs Mikenor = Serverní Afrika
Johny ZED vs Delandel = Husky
Pepr vs Adam = Market Garden
Vlk vs mjm169 = Balkán

Můžete se do toho pustit pánové. :-)
fenix Fenix 5T Červení 18.4.2024 10:56  22502
info k 6. turnaji PGCZAhoj všem,

přikládám vyhodnocení hlasování, kterého se zúčastnili následující hráči: Pepr, Delandel, Hartmann, Ferdinand, Vesep, Johny ZED, Mikenor, Frolek, 777, Vlk, Heki, eisenwolf, Adam a mjm169.

Přehled 15 nejpopulárnějších bitev podle hlasování, seřazených sestupně:

Severní Afrika - 75%
Moskva 41 - 75%
Benelux - 67%
El Alamein - 67%
Střední východ - 58%
Kavkaz - 58%
Husky - 58%
Anvil - 58%
Anzio - 50%
Market Garden* - 50%
Balkán - 50%
Sevastopol - 50%
Stalingrad - 50%
Kursk* - 50%
Washington - 50%

Panzeru zdar
delandel Delandel 17.4.2024 23:22  22501
Už se nemůžu dočkat, až začne rozdělování účastníků turnaje.
Doufám, že dostanu energického soupeře :)
fenix Fenix 5T Červení 4.4.2024 17:48  22500
info k 6. turnaji PGCZAhoj všem,

zasílám základní informace o turnaji:

Turnaj se bude hrát na 6 kol, nikoli na etapy. V každém kole bude na výběr z 15 bitev z PGCZ.

1/Je potřeba vybrat zmíněných 15 bitev. O tom, které bitvy budou v 6. turnaji, rozhodnete hlasováním. Odkaz pro hlasování je ZDE
2/Rozlosování proběhne 18. 4., což je za 14 dní od dneška.
3/Na kolo v turnaji je vyhrazeno 4 měsíce, tzn. 3 bitvy za rok.
4/ Ten hráč, který neodehraje bitvy v daném limitu, ztrácí 2 body v hodnocení.
5/ Hrát se bude pouze přes Pgchanger – je to jednoduché, vysvětlení přidá Hart.
6/ Pokud máte připomínky nebo návrhy, nyní je ta správná příležitost je sdílet.

Doufám, že toto vyjasňuje plánovaný průběh turnaje. Pokud máte nějaké otázky, neváhejte se obrátit na mě nebo na Harta pro další informace.
delandel Delandel 4.4.2024 10:36  22499
Vypadá dobře.
Kdo s kým bojuje a jaké karty?
fenix Fenix 5T Červení 3.4.2024 14:03  22498
Nový turnaj PGCZAhoj všem,

s radostí vám oznamuji seznam vážených generálů, kteří se přihlásili na nadcházející turnaj. Bitevní pole je připraveno, strategie jsou, snad, promyšlené a očekávání stoupá. Zde jsou stateční stratégové :-), kteří jsou připraveni předvést své taktické umění:

Generál 777
Generál Adam
Generál Delandel
Generál eisenwolf
Generál Ferdinand
Generál Frolek
Generál Hartmann
Generál Heki
Generál Johny ZED
Generál Mikenor
Generál Pepr
Generál Vesep
Generál Vlk

Pánové, připravte se na nový turnaj plný strategických soubojů a taktického myšlení. Ať nejlepší generál vyhraje!

g. Pepr

777 777 PG SEAL, PG***** (Z) 23.3.2024 22:02  22497
Fenix 22949… ten čas letí :-(((
eisenwolf Eisenwolf 4T Červený tedy Dhoul 22.3.2024 05:39  22496
9 let sem, 9 let tam, já se cítím stále mlád
hartmann Hartmann Černý ďábel Ukrajiny - Panzer General developer 21.3.2024 13:56  22495
Poslední etapa 5. turnaje se dohraje hned jak se dodělá software, tj. PacPG. Kdybychom to ukončili teď, ztratil bych hodně (většinu) z motivace PacPG dodělat. Nevidím nic, co by nás k ukončení tlačilo a nevím, co bychom ukončením získali, to jsme mohli rovnou udělat před 9 lety.
Popravdě i PGCZ by si zasloužil honě věcí dodělat, opravit, před zahájením nového turnaje, podnětů a bugů se mi za tu dobu nashromáždilo dost.
Kdyby mi někdo dával peníze za úsilí a čas, který vynakládám jejích vyděláváním v práci, tak bych obojí odklonil k PG jelo by to...

Na 10. etapu 5. turnaje si každopádně vyhradím místo. Další klidně může začít ještě před jeho ukončením, technicky to jde.

[ 5732 ] <Novější  <<<Nejnovější  Nejstarší>>>  Starší>  

(c) 2001-2011 Lopuch.cz   
Kontakt