Registrace nového uživatele     Návod     Kluby     Archív  Lopuchu     Lopuch.cz  

Když diskuse,
tak s Lopuchem

Lopuch.cz

Jméno:
Heslo:
Podpora LCD:
 
Klub Nelze jinak než... [ŽP: 24 týdnů] (kategorie Literatura) moderuje pingu.
Archiv
Domovská stránka aktualizována 28.7.2019 17:46


...si to zapsat

Můj nejoblíbenější spisovatel William Saroyan se v jedné knize zamýšlí:

"Hodně se cituje, hodně se traduje. Vypráví se mnoho nejrůznějších příběhů,
sepisují se dějiny, podávají se zprávy, uvádějí vysvětlení,
ale řekl vůbec někdy někdo něco?"


Pokud vás něco při četbě natolik upoutává, že si to zapisujete jako já, budu ráda, když se o to podělíte.
Vypisování při četbě je mojí dlouholetou posedlostí a zajímá mě, jestli tímto syndromem trpí ještě někdo jiný.


       
Hranice jsou neomezené - nemusí se jednat jen o zápisky z literárních děl, mohou to být jakékoli oblíbené výroky.
Když budete mít chuť nebo nutnost svůj výběr nějak okomentovat a zdůvodnit, budu jen ráda.

Dávejte sem vše, co vás někdy rozesmálo, dojalo, ohromilo, okouzlilo, rozplakalo, rozčílilo...
nebo vás to prostě jen zaujalo.

Teď mě napadlo, že to ani nemusí být výroky slovní, ale i obrazové nebo zvukové.
Můžete tu odkázat na oblíbené výtvarné počiny nebo hudební lásky, které vám někdy "něco" sdělily...
  Nastavení klubu     Nastavení práv     Homepage     Anketa     Přítomní     Oblíbené     Lopuch     Kategorie  
autor: 
text: 
vyplnit a 
Help

Nemáte právo psát do tohoto klubu. Práva vám může přidělit moderátor klubu. Požádejte ho v soukromé poště.

[ 230 ] <Novější  <<<Nejnovější  Nejstarší>>>  Starší>  
sven Sven ukaž člověku smrt a smíří se s horečkou 11.2.2019 01:44  2861
Ad 2857Kopřiva nakoupil u Ed Mac Baina…...
desdichado Desdichado Březen - do karantény vlezem, - duben - ještě tam budem. 2.4.2017 15:07  2860
Tadeusz Grabarczyk - Uzbojenie miesczan bardiowskich ... (AH 32/2007)Do najlepiej wyposa¿onych mieszkañcow przedmieœæ nale¿eli: nieznany z imienia penczermacher, który stan¹³ do lustracji zbrojny w cuspidem, gladium et clipeum, z kolei kowal Jerzy (Georgius faber) mia³ pixidum, cuspidem et gkadium, rzeŸnik Andrzej (Andreas flescher) mógl siê pochwaliæ ekwipunkiem, na który sk³ada³y siê gladium cuspidem et arcum, a szewc Franciszek gladium balistam et clipeum. Niejaki Darmopich mia³ miecz, kuszê i pixidum. (rok 1521)

(Na ševce a Darmopicha docela dobrý. Docela by mne zajímalo jak Darmopich ke jménu svému přišel. ;-) )
sekory Sekory The journey of thousand miles - starts with a single step. 11.9.2015 20:33  2859
Charles Bukowski - War All the time now

well,
now some eat to forget and some drink to forget and some
make love to forget
and some take drugs to forget and some go to movies to
forget
and some sleep to forget and some travel to forget and
some work crossword puzzles to forget and some
chop wood to forget and some
stand on their heads to forget
but what do they do to remember?
you can't tell me many things they do to remember
like I write this poem to remember to forget

some go to the circus to forget
and some fly gliders to forget
some mix salads
some pole vault
some shave their skulls
some walk through fire
as the water boils over
as the president laces his shoes
as the can can girls can can
there are whole oceans full of the tears of agony
and my father sits across the room from me now with
his big fat jowls of shimmering slime
knowing I'm typing about him now
knowing that I've failed to remember to forget
I switch on the radio
get Stravinsky
note the dirt under my
fingernails

he's
the best.
domi Domi When things go wrong don´t go with them 3.4.2015 10:17  2858
„Všechna lidská utrpení vychází z neschopnosti sedět sám v tichu“ ~ Blaise Pascal
pankaplan panKaplan 25.2.2015 20:36  2857
Štěpán Kopřiva: RychlopalbaMrtvola ležela v kuchyni. Nebyla to pěkná kuchyně a mrtvola taky nebyla nic moc.
pingu pingu Nothing good ever ends. - zvu Vás do klubu Kate Winslet. 24.2.2015 23:43  2856
Michael Ende - Děvčátko Momo a ukradený časTak jako lidí mají oči, aby viděli světlo, a uši, aby slyšeli zvuky, tak mají také srdce, aby vnímalo čas. A všechen čas, který neprožívá srdce, je stejně ztracený jako pro slepce barvy duhy nebo jako pro hluchého ptačí píseň.
pingu pingu Nothing good ever ends. - zvu Vás do klubu Kate Winslet. 24.4.2014 23:16  2855
William SaroyanNauč se zhluboka dýchat. Jíš-li, ať ti chutná, spíš-li, spi tvrdě. Snaž se ze všech sil žít plným životem, a když se směješ, směj se, až se budeš za břicho popadat, a když máš vztek, tak se vztekej. Žij, jak nejvíc můžeš, protože mrtvola z tebe jednou bude tak jako tak.
rooz Rooz Za polem je les a ten je plný kostí... 1.4.2014 12:27  2854
Charles Bukowsky - ŽenskýVyhovovalo mi, že nejsem zamilovaný, že nejsem na světě rád. Jsem rád neustále v opozici.Zamilovaní lidé bývají často neurotičtí a nebezpeční. Ztrácejí nadhled. Svůj smysl pro humor. Bývají nervózní, psychopatičtí, nudní. Stávají se z nich dokonce vrahové.

***

Většina lidí se mnohem líp vyjadřuje písemně než ústně a někteří jsou schopni psát umělecké, vynalézavé dopisy, ovšem když se pokusí o báseň, povídku nebo novelu, začínají být neupřímní.

***

Nové známosti jsou dobrodružné, ale je to dřina. První pusa a sex bývají vzrušující. Na začátku je to zajímavé. Později, pomalu ale jistě, vyjdou najevo všechny vady a to, že jsou šílené...

***

Přesto jsem z ženských - z těch dobrých - měl strach, protože nakonec vždycky chtějí vaši duši, jenže to, co ze mě zůstalo, jsem si chtěl ponechat.

***

V šukání je až moc směšných a tragických aspektů.

***

Když se stane něco špatného, pijete, abyste na to zapomněli; když se přihodí něco dobrého, pijete, abyste to oslavili; a když se nestane nic, pijete, aby se něco stalo.

***

Po té jedné sklence se Cecilia chychotala a vysvětlovala, že zvířata mají taky duši. Nikdo jí to nevyvracel. Považovali jsme to za možné. Nebyli jsme si ale jistí, jestli my sami nějakou máme.

***

Já a Bůh nesázíme vždycky na stejnýho koně.

***

Dospěl jsem k tomu, že pokud k dotyčné osobě něco cítíte, je v zásadě lepší počkat. Pokud ji nesnášíte hned na začátku, je lepší ji okamžitě ošukat; pokud ne, je lepší počkat a ušukat ji a začít ji nesnášet až později.

margot margot 30.3.2014 19:21  2853
Zola - Břicho Paříže (já toho Zolu prostě žeru :-) )Měděné náčiní krbu se lesklo, z drůbeže se kouřilo, sádlo zpívalo v pekáči pod rožněm, a nakonec rožně počínaly spolu hovořit, říkat laksvá slova Quenuovi, který s dlouhou lížcí v ruce oddaně poléval zlatá prsa oblých husí a velkých krůt. Vysedával tak celé hodiny, uzardělý tančícím svitem plamenů a trochu zpitomělý, smál se tiše na velké pečící se ptáky a probouzel se teprve, když je snímali z rožně. Ptáci padali na mísy; rožně vylézaly z břich ještě kouřící; břicha se prázdnila, z otvorů zadků a krků vytékala šťáva a plnila traktér silnou vůní pečeně. A chlapec, který tu stál a celou operaci hltal očima, tleskal, hovořil k pečením, říkal jim, že jsou moc dobré, že budou snědeny a že kočky nedostanou nic než kosti. A skákal radostí, když mu Gavard dal krajíc chleba, který si pak půl hodiny pomalu opékal ve zbytku sádla.
pingu pingu Nothing good ever ends. - zvu Vás do klubu Kate Winslet. 22.9.2013 01:23  2852
Leonardo da Vinci - HádankyNa zemi spatříme tvory, kteří budou stále mezi sebou bojovat, a obě strany si navzájem způsobí velké škody a často i smrt. Jejich zloba bude bez hranic. Svými strašnými pařáty vyvrátí valnou část stromů z rozlehlých lesů světa, jedinou jejich touhou bude přinášet nenasytně všemu živému smrt a zármutek, trápení, strach a zahánět je na útěk.
Z nezměrné pýchy se budou chtít povznést až k nebesům, ale přílišná váha jejich údů je podrží při zemi. Na zemi nebo pod ní i ve vodě nezůstane nic, co by nebylo pronásledováno, odstraněno nebo pokořeno a z jedné krajiny přesouváno do druhé; a jejich tělo se stane hrobem všech živých těl, která připravili o život.
Ó světe, jak to, že se neotevřeš a nezřítíš do hlubokých trhlin svých ohromných propastí a jeskyň. Neukazuj déle nebesům zrůdu tak krutou a bezcitnou.

(Člověk)
pingu pingu Nothing good ever ends. - zvu Vás do klubu Kate Winslet. 22.9.2013 01:19  2851
E. M. Remarque - Tři kamarádiTu však jsem náhle viděl, že mohu pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsem, a že ten druhý je šťastný, protože jsem u něho. Když se to takhle řekne, zní to velmi prostě, ale když tak o tom člověk přemýšlí, je to obrovská věc, která vůbec nemá konce. Je to něco, co člověka může úplně roztrhat a změnit. Je to láska, a přece něco jiného. Neco, pro co lze žít. Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka jistě.
margot margot 6.9.2013 19:49  2850
Peter Mayle - Podfuk jako vínoPo vydatném spánku se Sam cítil jako znovzrozený a nálada se mu ještě zlepšila, když se v dálce objevilo Cassis. Vesnice u moře obvykle poskytují příjemný pohled, ale vesnice u moře oblkopená tuctem vynikajících vinic poskytuje poutníkovi dostatečný důvod k tomu, aby zahodil svůj pas a zůstal.
rooz Rooz Za polem je les a ten je plný kostí... 4.9.2013 20:57  2849
Když už je pingu Saroyan ten neojoblíbenější spisovatel, neuškodí připomenout...V čase svého života snaž se žít - žít tak, aby se do této radostné doby vyměřené jak tobě, tak ostatním, kterých se ty sám svým životem dotýkáš, nevloudil děs ani smrt. Hledej dobro všude kolem sebe, a když nalezneš, vylákej ho z úkrytu a dovol, ať se hrdě zaskví v plné kráse. Vdechni duši a tělu aspoň nějaký smysl, neboť tak lze vzdorovat smrti. Odkrývej ve všem jen to zářivé a nezkažené. Posiluj odvahu v každém srdci - třeba ji jen hanebnost našeho krutého světa zavalila bolestí a samotou. Nevšímej si věcí příliš nápadných, jelikož nejsou hodny bystrého oka a laskavého srdce. Nad nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj. Pamatuj, že každý člověk je obdobou tebe samotného. Neber na sebe cizí vinu, nepyšni se cizí nevinou. Chovej v opovržení zlobu a hrubost, ale ne hrubého či zlého člověka. V tom by ses měl vyznat. Nestyď se za něhu a vlídnost, nastane-li však v čase tvého života chvíle, kdy je třeba zabít, učiň tak bez slitování. V čase svého života snaž se žít - žít tak, abys v onom čase zázraků nepřispíval na horu bídy a zármutku tohoto světa další valounky, žít tak, aby ses mohl usmívat nad nekonečnou blažeností a tajemstvím života.
rooz Rooz Za polem je les a ten je plný kostí... 2.9.2013 18:38  2848
Jan Balabán - Možná, že odcházíme... spánek rozumu neplodí jen můry, ale také malé děti a zmatené staré matky a manžely, kteří se raději zdržují v hospodě ...
tygricka Tygricka někdy dravá Tygřice... 19.7.2013 02:28  2847
Robert Fulghum- Ach jo http://www.fulghum.cz/ukazky/ach-jo.html
"A já dvě hodiny v noci považuju za čas debužírování. Je to čas, kdy jsem spořádal snad vůbec nejlepší jídla za celý život. Labužnická záležitost. O samotě. Nikdo u vás nestojí a neříká. „TOHLE přece nebudeš jíst, že ne?“
O jedné půlnoci, na kterou nikdy nezapomenu, jsem spořádal trubičku s mandlovým krémem a zapil ji plechovkou limonády, která v ledničce byla tak dlouho, že už se na ní udělala rez. Následovaly celerové prsty tak zplihlé, že by se na nich dal udělat uzel. Pak jsem snědl tapiokový pudink, který se z mísy vyklopil v celku. Poslední lok z láhve červeného vína připravil cestu pro porcičku studeného čili na krajíčku žitného chleba a navrch ještě fíkový džem. A sem tam jen tak pro chuť lžičku arašídové pomazánky a lžičku džemu. A aby se mi to všechno nevzpříčilo v krku, tak pár sklenek mléka. Nakonec jsem v mikrovlnce přivedl k životu vyčichlé kafe a šel jsem si sednout na verandu; díval jsem se na měsíc a kouřil zbylou půlku doutníku, kterou jsem tam nechal, když jsem si šel pár dní před tím už lehnout. Vynikající jídlo. Jedno z těch úplně nejlepších.
K jiné takové výstřední hostině uprostřed noci došlo, když jsem si jednou pozdě večer četl v kuchařce Vaříme ze zbytků. Je tam recept nazvaný „Lančmít v šuplíkách“. To se vezme lančmítová konzerva, kterou jsme zrovna náhodou měli - zbyla po tábornickém výletě -, a bochník chleba nakrájíme „na motýla“, což znamená krájet tenké krajíčky, ale nedokrojit úplně na doraz. Pak se chleba rozvírá kousky lančmítu tak, aby se tam ještě vešly kousky ananasu. (K tomu se hodí ta půlka plechovky mírně podezřelého ananasového kompotu, co je úplně vzadu v ledničce.) A navrch to ještě vylepšíme arašídovou pomazánkou a pár naloženými třešničkami. Asi na čtyři minuty vrazíme to zlatíčko do mikrovlnky. Otevřeme si krabičku slaných krekrů a z ledničky vyndáme litřík mléka - a pijeme rovnou z kartónu. Nikam nepospícháme a sníme to úplně všechno.
Ve francouzské restauraci takové jídlo nedostaneme, ale já moc lepších ještě nejedl.

Recepty v kuchařkách a jídla, která doopravdy jíme - to není totéž.
Stejně jako totéž nejsou mapa a silnice, kterou ta mapa znázorňuje.
Mapa vám nic neřekne o slunci, práci na silnici, protivných spolucestujících ani o hrách, které v autě hrajete s dětmi. A kuchařka zase nehovoří o požitcích, když to do sebe naládujete o samotě v kuchyni za hluboké noci, a to bez jakýchkoliv pravidel.
Mapy a kuchařky jsou užitečné - je to ale jen jeden způsob vidění reality.
Příručky mají jisté použití... ale nesmějí se zaměňovat se životem."

[ 230 ] <Novější  <<<Nejnovější  Nejstarší>>>  Starší>  

(c) 2001-2011 Lopuch.cz   
Kontakt