Registrace nového uživatele     Návod     Kluby     Hosting     Archív  Lopuchu     Lopuch.cz  

Diskuze na Lopuchu,
pohlazení na duchu

Lopuch.cz

Povinné ručení
Jméno:
Heslo:
Podpora LCD:
 
Klub Náboženství a my [ŽP: 8 týdnů] (kategorie Svět kolem nás) moderují Royal, nula.
Archiv
Domovská stránka aktualizována 15.10.2008 08:10
Tento poněkud netradiční klub je určen k diskusím mezi věřícími a ateisty, k vzájemnému porovnávání jejich názorů, postojů, přístupů k životu i způsobů života, k debatám o příčinách existence obou velkých světonázorů (náboženské víry a ateismu) a o tom, proč se kdo s kterým světonázorem ztotožnil. Cílem je především poznání, poučení členů obou světonázorových skupin o té druhé skupině, a následně pochopení jedné skupiny druhou. Jestli někdo z ateistů po čase uvěří nebo někdo z věřících naopak po čase přestane věřit, je irelevantní. Důležité je to vzájemné porozumění, které je základem k tomu, aby obě skupiny mohly na této planetě vedle sebe existovat v míru a v oboustranném respektu.

Všechno, co jste chtěli vědět o katolících a báli jste se na to zeptat
Všechno o ruské pravoslavné liturgii
Pravidelně aktualizovaná záloha tohoto klubu je zde.

Klub Religionistika Sem prosím směrujte tématicky vhodnou debatu.
  Nastavení klubu     Nastavení práv     Homepage     Anketa     Přítomní     Oblíbené     Lopuch     Kategorie  
autor: 
text: 
vyplnit a 
Help
 Titulek, text příspěvku  
Opište pozpátku následující text bez prostředního znaku: kxldskd
[ 926 ] <Novější  <<<Nejnovější  Nejstarší>>>  Starší>  
desdichado Desdichado Je toho trochu moc - na malýho, chudýho, sirotka. 28.5.2019 16:52  21445
Konkrétně komukoliv. A co udělal, tak jak kdo, ale vezměme příklad, že mne napadl (navíc bezdůvodně).

Asi něco jinýho by bylo, kdyby napadl třeba milku moji, ale to je zcela něco jíného.
multilevel multilevel 28.5.2019 11:53  21443
"Vědomě nevědomý strach je třeba ten, že mám problém dát někomu do držky, byť si zaslouží, abych mu neublížil. Konkrétně k tomu mi teda není jasný jak bych měl tomuto strachu čučet do očí. Když teda konkretizujeme."
někomu..... tohle není konkrétní. Jaké konkrétní osobě? Vlastnímu dítěti? Vlastní manželce? Zcela konkrétnímu šéfovi v práci? Zcela konkrétnímu sousedovi?
byť si to zaslouží.....opět neuvedeno, co konkrétně onen dotyčný, konkrétní člověk udělal, že jsi usoudil, že dát mu do držky je jediná správná a adekvátní nejlepší odpověď.

když už teda konkretizujeme... právě, že *** n e k o n k r e t i z u j e m e ! Buď vycházíš z nějaké konkrétní situace a z pochopitelných důvodů ji prezentuješ naprosto obecně a vágně a nebo jsi si tento příklad vycucal z prstu jako obecné schéma. V obou případech se dá na toto reagovat jen a jen obecným způsobem
multilevel multilevel 28.5.2019 11:27  21442
Vědomě nevědomý strach používáš termín. Strach je tedy buď vě-do-mý....(jsi si ho vědom). A nebo nevědomý: ty sám si ho vědom nejsi, okolí ho vidí a reaguje na něj, zatímco ty před ním utíkáš do popření...vzhledem k okamžiku tady a teď...

Musíš (samozřejmě nemusíš, ale můžeš...) se tedy rozhodnout, na které straně tenisového hřiště onen strach je a bude. Jaký postoj vůči němu zaujmeš. Budeš před ním utíkat pozorností kamkoliv jinam... (tedy říkat mu vrať se do sklepa, ať o tobě nevim..., nechci tě znát, nechci o tobě vědět...) a nebo zaujmeš rozhodný postoj: "když už tady jsi, tak se ukaž, ať tě poznám. Jakou zprávu o mém nitru mi přinášíš? Co se mám dovědět?...." Toto rozhodování se o tom, jaký bude můj vlastní přístup (chci vidět víc, poznávat, přebírat zodpovědnost za sebe, učit se s vědomím toho, že to bude i místy nepříjemné a bolestivé) versus vypadni a nepruď plus hledání trestání viníků ala jak to, že se mi takovéto životní situace neustále ze všech stran vrací?!!! Toto rozhodování se sama za sebe lze s jistou představivostí a symbolikou označit jako: pohlédnutí svému strachu do očí je to proces, neboť na začátku jsi namotivován od takovéto situace utéct.

desdichado Desdichado Je toho trochu moc - na malýho, chudýho, sirotka. 26.5.2019 16:34  21441
A skončili jsme laškováním o tvrdosti i/y
Ne, to byla jen "poznámka na okraj". Ostatně, nevím kdo tu začal cosi o diskriminaci malých měkkých i.

Ovšem nikterak nebylo reagováno na moje: "Vědomě nevědomý strach je třeba ten, že mám problém dát někomu do držky, byť si zaslouží, abych mu neublížil. Konkrétně k tomu mi teda není jasný jak bych měl tomuto strachu čučet do očí. Když teda konkretizujeme."
Anebo jsem to z toho nepobral.
multilevel multilevel 26.5.2019 10:41  21440
Výborně. Takže začali jsme tématem zcela zásadním. A určujícím. Tedy S T R A C H E M a jeho úlohou v L I D S K Ý C H
D Ě J I N Á C H, potažmo jeho úlohou v dějinách každé jednotlivé lidské bytosti, neboli v osudu naší aktuální inkarnace
. Hlavní pointou tohoto tématu je: vlastní postoj k onomu strachu, vlastní potenciál vzít/nevzít (a racionálně to okecat,omlouvat až do alelujá a tvrdit že je to nemožné...)osud do vlastních rukou, čili být kreativní, neboli tvořivou bytostí (což znamená využití potenciálu ala jsme stvoření k obrazu Božímu), nebo zůstat na původním zastaralém levlu ala reaktivní bytost, oběť okolností, stěžující si a v rámci omezených možností i mstící se za domnělá příkoří. Tedy Nikoli kreativní, ale reaktivní bytost. Všimněte si, jak to v napsaném textu vypadá nenápadně. Vlastně přesmyčka. Reakce versus Kreace. Jen prohodíme pár písmenek a vlastně to i při vyslovení vydává velmi podobný zvuk. A přitom se jedná o stavy, které jsou od sebe odděleny neuvěřitelným a nepředstavitelným kvantovým skokem....
To, co vám stojí v cestě být kreativní a namísto toho vás jako klíště se snaží upoutat na věky věkův v pozici reaktivní.... je Váš mozek, který pracuje v módu sebezáchovného instinktu a používá nástroje strachu. A vaše okolí, neboť jste se identifikovali se stádem (Hospodin je můj Pastýř...) vám na této kvantové úrovni toto pojetí potvrzuje,zakotvuje, zakořeňuje a rozvíjí do nepřeberně pestré palety variací... Jste tam, kde jste a až vás to přestane bavit, až z toho vyrostete...tak se posunete přirozeně dál....


A skončili jsme laškováním o tvrdosti i/y (já sám třeba nechápu, proč neřešíme tvrdé a měkké óóóó, či úúúúú) a tím jsme od tématu značně odbočili... Vraťme se tedy k původnímu tématu, původní myšlence. A Děkuji Desdichadovi, jak názorně a jedinečně předvedl, jak se dá před oním tématem utíkat, kličkovat, mlžit a odvádět pozornost jinam... Prostě názornost přimo v akci :-D
desdichado Desdichado Je toho trochu moc - na malýho, chudýho, sirotka. 22.5.2019 03:38  21439
kdo konkrétně by ještě chtěl mít v konkrétním příspěvku i ty sám nenávidíš..... Tvrdé Y.
Budeš-li to hodně a nahlas zdůrazňovat, on už se v tom dnešním zvráceném světě někdo najde. ;-) A založí na to i partaj a bude kandidovat do parlamentu.
multilevel multilevel 21.5.2019 21:40  21437
ismus versus izmus bych samozřejmě opět demokraticky vyřešil střídajícími se výrazy is/zmus alias iz/smus nebo is(z)mus alias iz(s)mus, kdy by ony výrazy byly statisticky ve velkých celcích hodnověrně zastoupeni.

Další řešení je pak s a z nahradit nějakým neutrálním znakem. Nejlépe z čajového písma.

Vše totiž vyplývá z schizofrenie mezi formálním psaným písmem a fonetikou neboli výslovností
multilevel multilevel 21.5.2019 21:33  21436
tvůj poslední příspěvek nijak nezdokladoval, kdo konkrétně by ještě chtěl mít v konkrétním příspěvku i ty sám nenávidíš..... Tvrdé Y.
předlož prosím petici s konkrétními jmény a adresami...

Já sám třeba navrhuji po vzoru Bůh/Bohyně (aby se zdůraznila absence natvrdo hypnoticky předkládaného spirituálního nesmyslu Bůh-otec (Božstsví není rozhodně podmiňováno vlastnictvím penisu a Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u B... nijak penis neimplikuje), aby bylo jakékoliv i(y) používáno ve tvaru univerzálního i/y, kdy tvrdost či měkkost onoho ííííííííííí si každý určí v rámci vlastní představivosti.

Poté nastává otázka, zda používat výraz i/y nebo y/i, aby nedocházelo k diskriminaci měkkosti na úkor tvrdosti, či naopak. Já osobně bych preferoval aplikaci na úrovni generování náhodných čísel, kdy by y/i respektive i/y bylo generováno nezávisle na politickém zaangažování pisatele. Tedy něco ve smyslu hození si korunou, kdy výsledný tvar při použití jakéhokoliv i (respektive y) by spočíval na rozhodnutí Bohů. Takto by to bylo genderově spravedlivé a vyvážené. Zbývá už jenom doladit dohled na to, zda ona aplikace byla skutečně použita a nebyla nějak obejita a ochcána...
desdichado Desdichado Je toho trochu moc - na malýho, chudýho, sirotka. 18.5.2019 15:37  21435
ale zatím jsi byl snad jediná osoba, v jejíž fantasii se to objevilo
To si nemyslím. Viz vymyšlenosti typu "~izmus", návrhy na zrušení příčestí minulého či vyjmenovaných slov (protože to je pro děti všechno strašně náročné na učení) a tak bych pokračovati mohl.
multilevel multilevel 18.5.2019 09:02  21434
"y ty sám nenávidíš"
Jak jsi na tohle přišel? Možná jsi údajně ostře proti temu, ale zatím jsi byl snad jediná osoba, v jejíž fantasii se to objevilo... jaký smysl vidíš v odklánění tématu tímto směrem? :-) Žeby dadaista či surrealista?
desdichado Desdichado Je toho trochu moc - na malýho, chudýho, sirotka. 15.5.2019 12:16  21433
Doufám, že bys tam nechtěl mít "y"? Sice v dnešní době šílící po genderové rovnosti by to bylo normální, ale já su ostře protivá temu. ;-)
multilevel multilevel 15.5.2019 12:11  21432
dobře, obviním tě tedy z diskriminace malých měkkých i :-)
desdichado Desdichado Je toho trochu moc - na malýho, chudýho, sirotka. 15.5.2019 12:02  21431
Film "Na hromnice o den více" zajisté znáš.
Vím, že existuje. Jinak nic. Neviděl jsem. (Šokuje tě to?)

nejdřív zakopni a pak se podívej do očí tomu, co se ti tlemí přímo do ksichtu...
Fajn, předveď v praxi. Moje představivost to nedává.
Respektive, tu část co dává, souvisí s tím "Vědomě nevědomý strach je třeba ten, že mám problém dát někomu do držky, byť si zaslouží, abych mu neublížil. Konkrétně k tomu mi teda není jasný jak bych měl tomuto strachu čučet do očí.", na což jsi nezareagoval.

byl jednou jeden, v hospodě neustále kritizoval, ale nic proti tomu neudělal....

Pravda je, že něco kritizovat je jen jistá forma masturbace. Povznáší to do příjemného pocitu, jak jsem s tím vyběhnul, zatímco ve skutečnosti jsem s tím neudělal nic... Vlastně naopak. Zakritizovat si (hrát roli oběti, reagovat na něco) je mnohem příjemnější, než-li něco změnit....

???
Už jsi někdy byl na Lopuchu?

Takže pokud bych ti v této větě něco vytknul, tak to slůvko sám.
Když už, tak bych tam spíš doplnil "i": "i ty sám nenávidíš". Je to po všech stránkách lepší, ne? ;-)
multilevel multilevel 15.5.2019 11:51  21430
docela kritizujubyl jednou jeden, v hospodě neustále kritizoval, ale nic proti tomu neudělal....

Pravda je, že něco kritizovat je jen jistá forma masturbace. Povznáší to do příjemného pocitu, jak jsem s tím vyběhnul, zatímco ve skutečnosti jsem s tím neudělal nic... Vlastně naopak. Zakritizovat si (hrát roli oběti, reagovat na něco) je mnohem příjemnější, než-li něco změnit....

No, z toho jsem pochopil, že ty sám nenávidíš.

Bod pro tebe a pro tým červených. Ano, kritéria, podle kterých bych dovodil, že nenávidíš..... se samozřejmě vztahují i na mne. A na kohokoliv dalšího. Takže pokud bych ti v této větě něco vytknul, tak to slůvko sám. Všichni jsme GOGO.
multilevel multilevel 15.5.2019 11:39  21429
21426nejdřív zakopni a pak se podívej do očí tomu, co se ti tlemí přímo do ksichtu...
Je to příjemné? Ne, to nepírám. Udělal by člověk tisíc jiných věcí, než-li tohleto? Jistěže. Umím já tohleto lépe, než ty? Ale jistěže ne.
Ale jsi tu zatím jediný, kdo tvrdí, že je to nemožné. Je jen na tobě, jak dlouho tě bude bavit právě tohle si namlouvat. Klid, máš na to nekonečně mnoho času... Film "Na hromnice o den více" zajisté znáš.

[ 926 ] <Novější  <<<Nejnovější  Nejstarší>>>  Starší>  
Povinné ručení porovnání REKLAMA

(c) 2001-2011 Lopuch.cz   
Kontakt