Registrace nového uživatele     Návod     Kluby     Hosting     Archív  Lopuchu     Lopuch.cz  

Tolik rozruchu
jen v Lopuchu

Lopuch.cz

Povinné ručení
Jméno:
Heslo:
Podpora LCD:
 

Základní pravidla diskusního serveru Lopuch

  
   

Zakládání a mazání uživatelů

 • Z téže IP není možné založit nový nick častěji než jednou za hodinu.
 • Zaregistrovaný a od té doby nepřihlášený uživatel bude smazán po 14 dnech od registrace.
 • Zaregistrovaný a aspoň jednou přihlášený uživatel bude smazán po 1 měsíci od posledního přihlášení.

Mazání starých příspěvků v klubech

 • Jednou týdně se spustí mazací skript, který promaže kluby. Každý klub bude mít nastavenu hranici a odmažou se příspěvky starší než je tato hranice. Evidentní kecárny budou mít tuto hranici velice nízkou (1-2 týdny), naopak odborné kluby s cennými informacemi budou mít hranici vysokou (mnoho měsíců).
 • Hranici nastavuje správce kategorie. Tento údaj se návštěvníkům klubu zobrazuje v záhlaví klubu.
 • Smazané příspěvky budou ukládány do HTML archívů mimo databázi (příspěvky s pomíjivou či nulovou informační hodnotou mohou být mazány bez náhrady).

Zakládání a mazání klubů

 • Jeden uživatel může založit maximálně 2 kluby denně.
 • Smazání klubu probíhá dvoufázově, fáze jsou označeny Odpad a Likvidace.
 • Odpad je jakási výstraha ("pokud tento klub neoživne, bude zlikvidován").
 • Kluby v Likvidaci bude automaticky jednou týdně mazat mazací skript
 • Přesunout klub do Odpadu či Likvidace může moderátor klubu či správce kategorie.
 • Vylovit klub z Odpadu může správce kategorie.
 • Zachránit klub z Likvidace (pokud se tam dostal omylem) může jen administrátor.
 • Pokud bude klub 4 týdny prázdný, bude automaticky přesunut do Odpadu.
 • Nově založené duplicitní kluby se mažou nekompromisně a ihned. Za duplicitní je považován i takový klub, jehož téma je již pokryto jiným, obecněji zaměřeným klubem - leda by v tomto obecnějším klubu probíhala natolik intenzivní diskuse, že by se ve více souběžných tématech nedalo orientovat. O duplicitě rozhoduje správce kategorie.
  Příklad: existuje-li klub Detektivky, pravděpodobně budou jako duplicitní smazány nově založené kluby Hercule Poirot či Ed McBain.

Uživatelům není zejména dovoleno:

 • spamování (vložení téhož příspěvku do většího množství klubů)
 • tapetování (mnohonásobně opakované vkládání příspěvku týmž uživatelem) v klubu
 • vkládání příspěvků, o kterých se mohou admini domnívat, že jsou v rozporu se zákonem
Moderátor klubu může pro přispívání ve svém klubu stanovit podle svého uvážení i přísnější pravidla.
 

Při porušování uvedených pravidel mohou být uživateli uloženy tyto (zpravidla dočasné) sankce:

 • zákaz zápisu, eventuelně čtení v klubu (ukládá moderátor)
 • zákaz zápisu, eventuelně čtení v klubech v určité kategorii (ukládá správce kategorie)
 • zákaz zápisu, eventuelně čtení v klubech na celém Lopuchu (ukládá administrátor)
 • zákaz vstupu na Lopuch (ukládá administrátor)
 • zablokování IP (provádí administrátor)
 • smazání uživatele (provádí administrátor)

Pravomoci správce kategorie

 • schvaluje zařazení klubu do kategorie (může ho vyřadit/zařadit)
 • má v klubech své kategorie "práva úrovně 7" (výjimka - nemůže číst příspěvky ani číst či upravovat záhlaví v klubu, ve kterém má "registrovaný uživatel" zakázáno čtení a dotyčný správce ho nemá explicitně povoleno)
 • má právo vyměnit moderátora klubu ve své kategorii
 • může ve své kategorii vyhazovat kluby do Odpadu a vytahovat je z něj
 • může ve své kategorii přesunovat kluby do Likvidace
 • může ve své kategorii zakázat určitému uživateli zápis či čtení v klubech
 • může navrhovat zablokování IP či zákaz vstupu na Lopuch (v případě spammerů či tapetářů)

Pravomoci administrátora

 • má ve všech klubech na Lopuchu "práva úrovně 7" (výjimka - nemůže číst příspěvky ani číst či upravovat záhlaví v klubu, ve kterém má "registrovaný uživatel" zakázáno čtení a dotyčný administrátor ho nemá explicitně povoleno)
 • může přesunovat kluby do Odpadu či Likvidace a vytahovat je z nich
 • může konkrétnímu uživateli zakázat zápis či čtení v klubech na celém Lopuchu
 • může konkrétnímu uživateli uložit zákaz vstupu na Lopuch
 • může zablokovat přístup na Lopuch z určité IP adresy
 • může mazat uživatele (pro neaktivitu či v případech závažného porušení pravidel)

   
Povinné ručení porovnání

(c) 2001-2011 Lopuch.cz   
Kontakt