Registrace nového uživatele     Návod     Kluby     Hosting     Archív  Lopuchu     Lopuch.cz  

Nudou jsi opuch?
Navštiv Lopuch!

Lopuch.cz

Povinné ručení
Jméno:
Heslo:
Podpora LCD:
 
Klub Katedra Cimrmanologie [ŽP: 12 týdnů] (kategorie Humor) moderují Šéf Lopuchu, Scalex.
Archiv

Katedra se zabývá zkoumáním odkazu Járy da Cimrmana a objevováním jeho dosud nepovšimnutých stop v naší historii i současnosti.
Vědecké úkoly mohou být zadávány kterýmkoli studentem katedry, zpravidla ne častěji než jednou týdně. Do titulku zadání uveďte pořadové číslo úkolu. Pokud vkládáte referát týkající se staršího zadání, než je právě aktuální, zadejte do titulku odkaz na jeho číslo, např. Re: XXII.
Příspěvky nesouvisející s předmětem výzkumu (off topic) budou po několika dnech smazány.
Tento klub si v lednu 2014 oblíbilo 27 uživatelů. Starší referáty jsou uloženy v archivu.
Příbuzné kluby: Hlášky J.Cimrmana, Cimrmanův řetěz, Kvíz hlášek z Cimrmana
Příbuzné katedry: Inicium Jiné právo. .
  Nastavení klubu     Nastavení práv     Homepage     Anketa     Přítomní     Oblíbené     Lopuch     Kategorie  
autor: 
text: 
vyplnit a 
Help

Nemáte právo psát do tohoto klubu. Práva vám může přidělit moderátor klubu. Požádejte ho v soukromé poště.

[ 125 ] <Novější  <<<Nejnovější  Nejstarší>>>  Starší>  
cmrdos cmrdoš - Cmrdošova dočasná stránka 10.3.2016 13:23  840
Re: LXXXVNa snímku je nepochybně prototyp Cimrmanova masážního stroje, navrženého pro boj s nadměrnou flatulencí. Jak známo lidé nižších společenských vrstev a zvláště pak drobní zemědělci počátku minulého století, neoplývali bohatstvím. Nejčastějším (někdy i každodenním) pokrmem byl hrách a kroupy. Konzumenti tohoto pokrmu tehdy, v. době sešněrované společenskými konvencemi (a ostatně i dnes), velmi trpěli, a to Mistr nedokázal přehlížet.

Nyní k funkcím stroje.
Jak je vidět na dobovém snímku, dvojice měkkých kaučukových koleček rotovala a masírovala tračník ve směru vzestupný - příčný - sestupný. Tím se plyn posouval ke konečníku a odcházel. Jelikož se jedná o hořlavou směs metanu a merkaptanů, bylo záhodno zajistit intenzivní odvětrávání. K tomu měla vzadu sloužit deska, provádějící kývavý pohyb nahoru a dolů. Na snímku to vypadá, že se demonstrátor o desku opírá. Asi ještě nebylo co odvětrávat. Jak je pro Cimrmana, jakožto geniálního konstruktéra typické, pamatoval na všechny detaily. Pomocí páky se dala nastavit rychlost rotace a naklonění koleček i výška pracovních částí podle postavy. Pohon stroje měla zajišťovat transmise, případně lokomobila, na venkově hojně využívaná k pohonu mlátiček.
Těžko odhadovat, proč se tento užitečný stroj neujal. Možná to bylo vysokou cenou. Pravděpodobněji ale studem tehdejších lidí. Pře veškerou snahu se Mistrovi nepodařilo zabránit typickému zvuku, který odchod střevních plynů nezřídka doprovází.
vitsoft 26.2.2016 23:59  839
LXXXV.Ano, správně, tato první Cimrmanova šesterka pochází z cyklistické etapy Mistrova života, kterou ovšem záhy vystřídalo poněkud klidnější údobí pedagogické.

Zamysleme se nyní nad účelem dalšího aparátu z jeho dílny:
LXXXV
davy davy tudy ne, přátelé! 7.1.2016 22:37  838
Re: LXXXIV.Cimrmanovo šestikolo při tréninku na "vichr z hor". Nakonec z tohoto experimentu sešlo a herci prchali individuálně na klasických bicyklech. Jedna z mnoha nehod šestikola alespoň inspirovala Cimrmana k oblíbené replice "co tomu obrovi vyfouknout".
scalex Scalex Kde že to plkám? - Na Plkancích. 18.12.2015 09:46  837
Re: LXXXIV.Bratři Harantovi objíždějí stanice CK státních drah a referují svému otci výskyt špatně obhospodařovávaného a tedy snadno zabavitelného majetku.
vitsoft 17.12.2015 23:48  836
LXXXIV.Ze které etapy Cimrmanova života pochází tato fotografie?
LXXXIV.
cmrdos cmrdoš - Cmrdošova dočasná stránka 10.6.2015 12:17  835
Re: LXXXIII.Dobová rytina znázorňuje Cimrmanovu jednoprůchodovou destilační aparaturu se samochlazením. Předpokládá se, že tento vynález pochází z doby mistrova působení na Podkarpatské Rusi. Nasvědčuje tomu i od té doby rozšířený název podomácku vyráběného alkoholu samohonka.
Nyní k principu mistrových vylepšení: Alkoholové páry vzniklé zahříváním kvasu v baňce A putují křivulí B v jejíž části ponořené do nádoby D se ochlazují a kondenzují. Vzniklý alkohol se pak hromadí pod recipientem C a spodem odtéká do nádoby D. Až potud princip odpovídá běžným do té doby užívaným aparaturám (pouze nedostatkový recipient C býval nahrazován obráceným lavorem). První mistrova změna byla nahrazení chladicí vody samotnou chladnoucí pálenkou (samochlazení). Tím umožnil používat aparaturu i v oblastech s nedostatkem tekoucí vody (zřejmě myslel na rozsáhlé ruské stepi). Druhý, dalo by se říci převratnější vynález směřoval ke zvyšování obsahu alkoholu v pálence. Jak známo, destiluje se obvykle dvakrát až třikrát (v některých zemích s trpělivějšími konzumenty i sedmkrát). Mistr dokázal tento postupný proces změnit na paralelní a tím výrazně zkrátit výrobní lhůty. Princip je prostý. Přestane-li se topit pod kotlem, vznikne v křivuli podtlak a část destilátu se nasaje zpět do baňky. Načež se oheň obnoví a nastane druhá destilace. Ta první ale ještě neskončila, takže pak probíhají obě současně. Opakováním postupu v pravidelných intervalech tak mistr docílil několikanásobné destilace, a to pouze jedním průchodem destilační aparaturou. Pro snadné přerušování ohřevu baňky bylo do kotle E zavedeno šoupě (jeho madlo lze na rytině snadno rozpoznat). Navržený název Cimrmanovo kouřové šuple se, pokud je mi známo, nevžil. Ale princip je v nepatrných obměnách užíván dodnes.
scalex Scalex Kde že to plkám? - Na Plkancích. 8.6.2015 16:16  834
Re: LXXXIII.Teorie jsou nejméně dvě.

První hovoří, že toto přenosné zařízení na výrobu plynu si nechal vyrobit hrabě von Zeppelin, kdyby mu náhodou na cestách ušel plyn a on byl nucen přistát v nebažinatém terénu bez přírodních ložisek.

Podle druhé teorie jde o laboratorní výbavu lékárníka Vojtěcha Šofra. O rozpáleném kotli E vedli účastníci Němcovy polární mise dlouhé rozpravy.
vitsoft 7.6.2015 22:56  832
LXXXIII.LXXXIII
Co se asi vyrábělo v této aparatuře z Cimrmanových časů?
cmrdos cmrdoš - Cmrdošova dočasná stránka 30.3.2015 17:47  831
Nepochybně se jedná o Cimrmanovu obojživelnou vlakovou soupravu, určenou pro zátopové oblasti. Shluk cestujících na střeše vagónů, tendru i lokomotivy svědčí o tehdejší všeobecně nízké důvěře ve spolehlivost mistrových vynálezů. Přestože vynález v praktické zkoušce obstál, drážní úřad dal přednost nákladnější výstavbě mostu. Má se za to, že svou roli v tom shrála neschopnost ředitele úřadu vyšplhat na střechu. Na snímku ho můžeme zahlédnout, kterak bázlivě vykukuje ze dveří vagónu.
vitsoft 28.3.2015 13:44  830
Projekt Cimrmanova vyhlídkového podvodního vlaku nebyl příliš úspěšný. Ne že by utěsnění vagónů první třídy provedené firmou Koudelka & Sohn bylo odbyto, první zájemci se mohli pod hladinou kochat krásami Bodamského jezera v naprostém suchu.
Hermetické utěsnění však zvýraznilo zápach linoucí se z toalety, která pochopitelně rovněž musela být důkladně ucpána. A tak cestující záhy začali trpět nedostatkem čerstvého vzduchu, zejména v kuřáckých kupé, a aniž vyčkali konce projížďky, lapajíce po dechu vybíhali na střechu vagónů.
scalex Scalex Kde že to plkám? - Na Plkancích. 22.3.2015 00:27  829
Re: LXXXII:Cimrmanova snaha o maximálně naturalistické pojetí divadelních her vedla k tomu, že se američtí diváci na představení Lijavec - připravené pro naše krajany ve Státech - vůbec nedostali.
davy davy tudy ne, přátelé! 21.3.2015 16:48  828
Re: LXXXII:Cimrmanův živý obraz, symbolizující marnost věčného hledání. Lokomotiva sice symbolizuje pokrok, ale... samá voda, samá voda.
truckline Truckline 8.2.2015 17:06  827
Re:LXXXIIZde se jedná nepochybně o prototyp Cimmrmanova geniálního projektu "vodovlak" v němž Jára propojil výhody kolejové a lodní dopravy.
Jako hlavní problém lodní dopravy se jevila příiš nízká rychlost přesunu materiálu a problémy s často nízkou hladinou vody,
proto Jára vymyslel, takzvaný lokomotivový remorkér, jenž měl při nízkém stavu vody táhnout lodě s extrémě nízkým ponorem. Koleje byly položeny na dně řeky.
Tažená loď se bohužel na obrázek nevešla, nicméně na posledním vagónu můžeme vidět část námořníku, jenž upevňovali vlečná lana.
Projekt měl bohužel některé dílčí problémy, kvůli kterým upadl v zapomnění. Jednalo se například velké potíže při přehazování výhybek a problémy s vysokým stavem vody.
vitsoft 4.2.2015 00:08  826
LXXXII.Ano, všechny nadnesené hypotézy znějí docela věrohodně. Jistě tedy nebude problém identifikovat Cimrmanův vynález z následujícího vyobrazení:
maca MACA 8.12.2014 19:55  825
Re:LXXXIGuglielmo Marconi, instalujici na parizske Sorbone antenu bezdratoveho telegrafu. Dole zrejme postava ovdovela Marie Curie-Sklodovska.

[ 125 ] <Novější  <<<Nejnovější  Nejstarší>>>  Starší>  
Povinné ručení porovnání REKLAMA

(c) 2001-2011 Lopuch.cz   
Kontakt