Registrace nového uživatele     Návod     Kluby     Hosting     Archív  Lopuchu     Lopuch.cz  

Diskuze na Lopuchu,
pohlazení na duchu

Lopuch.cz

Povinné ručení
Jméno:
Heslo:
Podpora LCD:
 
Klub Knihy [ŽP: 24 týdnů] (kategorie Literatura) moderují elgyn, Hornblower.
Archiv

Žádné téma není mimo - vždycky všechno skončí u knížek.
Výběr knih záleží jen na vás (bez ohledu na preference moderátorek). Jen trváme na respektování literárního vkusu druhých.
Slibujeme, že žádná z moderátorek nebude na nikoho zlá (natož aby ho vyhodila na mráz nebo mu dokonce ukázala zuby) kvůli tomu, že sem zavleče jiné knihy než romantické - pokud bude tolerovat naše červené knihovničky. Naopak si tohoto odvážného člověka budeme vážit (skoro jako kdyby četl zamilované knížky)

GOODREADS FANTASTICFICTION NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY

JANIN KATALOG HARLEQUINEK RENČINA ČERVENÁ KNIHOVNA
SAM EASTLAND DANIEL SILVA JULIA QUINN KINLEY MACGREGOR LISA KLEYPAS TERESA MEDEIROS JANET EVANOVICH MADELINE HUNTER ROB THURMAN J. R. WARD ELIZABETH HOYT GEORGETTE HEYER ELIZABETH CHADWICK
Spřátelené kluby:     Antikvariát     Scifi + fantasy literatura    Spisovatelé      Humoristické knihy
Jak vložit odkaz:
<a href="www adresa">text příspěvku</a>

Jak vložit spoiler:
<font color="white">tento text bude napsán bíle</font>

<img src="http://www.hostisova.knihovna.info/admin/img/372/image/jana2/book02b.gif">
  Nastavení klubu     Nastavení práv     Homepage     Anketa     Přítomní     Oblíbené     Lopuch     Kategorie  
autor: 
text: 
vyplnit a 
Help

Nemáte právo psát do tohoto klubu. Práva vám může přidělit moderátor klubu. Požádejte ho v soukromé poště.

[ 9467 ] <Novější  <<<Nejnovější  Nejstarší>>>  Starší>  
elgyn elgyn 25.1.2018 07:20  16211
zbluncetohle je jenom pro info, Agatha není můj šálek čaje, číst to nebudu.
zblunce zblunce Já jsem geniální - i když jsem normální! 24.1.2018 13:50  16210
elgyn [16209]: a tve hodnoceni?
elgyn elgyn 24.1.2018 11:36  16209
Andrew Wilson: Talent na vraždu
„Vy, Agatho Christie, spácháte vraždu. Ale ještě předtím zmizíte.“ Slavná spisovatelka se vydává do Londýna za svým literárním agentem. Blíží se konec roku a krize mezi ní a jejím manželem Archibaldem vrcholí. Na nástupišti ztratí Agatha rovnováhu a někdo ji zachrání před pádem do kolejí. Zprvu je tomu muži vděčná, ale pak zjistí, že se octla v rukou rafinovaného a nebezpečného vyděrače, který po ní chce spáchat to, čím se ve světě detektivek tak proslavila: vraždu. Jenže tohle je reálný svět a Christie se ničeho takového dopustiti nechce. Proto bude muset využít svého talentu tak, aby naopak zločinu zabránila… Fanoušci Agathy Christie dodnes neznají pravdu ohledně jejího nevysvětlitelného zmizení v prosinci 1926. Odhalila nevěru svého muže, pohádala se s ním a pak se na deset dní ztratila. Nikomu neprozradila, co se během té doby událo, a stále je možno o tom spekulovat – nebo vytvořit strhující a mimořádně přesvědčivý fiktivní příběh, jako to udělal Andrew Wilson.
elgyn elgyn 23.1.2018 12:42  16208
Lisa Kleypas: Ďábel na jaře
Baronet 2017


Jsou tam moc pěkné scény, o tom žádná. Ale od LK jsem čekala víc než hodně dobrý průměr.

s. 176 a pohrávala si s chloupky na jeho hrudi. Našla plochý kroužek pupku a třela ho bříškem palce, až z něj zvedla maličký vzrušený hrot.
Finding the flat circle of a male nipple, she rubbed the pad of her thumb over it, raising a tiny aroused point.
Už z logiky věci je to hloupost.

s. 44 říkala lady Trenaerová, „...
vyrůstaly

s. 69 senámíš
elgyn elgyn 23.1.2018 06:46  16207
Hornblowerže by? ;-)

Holger Kersten: Manipulace s bohem
Dialog 1998


Mám pro autora a jeho teorie slabost, ale objektivně musím uznat, že by další vydání potřebovalo trochu učesat. Chvílemi je poněkud matoucí.

s. 33 Za císaře Konstantina I. (306-307) Nechápu, proč uvádí datum 307.

Na s. 114 je tabulka, podle autora prý přehledná. No, do prostoru umístil výsledky karbonové metody, aniž by je nějak ohraničil roky.
Porovnáme-li průměrnou hodnotu měření (...) vzorku 1 (domnělé turínské plátno) a vzorku 4 (kontrolní vzorek z komže sv. Ludvíka), jasně se ukazuje, že výsledky jsou shodné.
Ano, jsou přibližně stejné.
Hned na další s. 115 se píše:
Číselné hodnoty v tabulkách i grafické znázornění svědčí o tom, že vzorky Turínského plátna a záhadný kontrolní vzorek č. 3 jsou prakticky shodné.
Vzorek 3 je v tabulce úplně nalevo, vzorky 1 a 4 úplně napravo.
Že by se v originále mluvilo o vzorku 4?
Nicméně bonus přijde až na konci.
s. 209 že čtvrtou zkoušku - vlákna komže svatého Maximina
Tím je míněna „komže svatého Ludvíka“ ze s. 122? Viz kapitola Komže svatého Ludvíka (s. 116-122).
viz s. 225 komže svatého Ludvíka (...) s komží z chrámu svatého Maximina .

A jestli jsem to dobře pochopila - vzorkem 3 je míněn kontrolní vzorek 3 z poloviny 80. let, který pak byl vzorkem číslo 4 při zkoumání Turínského plátna (s. 220,221).
Protože původní vzorek 3 (komže) byl vlastně vzorkem číslo 1 (údajné Turínské plátno) a zároveň kontrolním vzorkem č. 4.
Zatímco Turínské plátno bylo kontrolním vzorkem číslo 3 (s. 221).
To je přinejmenším nešťastná formulace. Navíc to není výklad autora (asi?), ale abbého G. de Nantes (s. 222).
Pak přichází autor a jeho Chronologie zamlčených událostí .s. 10 něko-li-ka

hornblower Hornblower OVÁ - Fish for it! 22.1.2018 23:43  16206
elgyn [16205]: Navíc dost pochybuju, že se dá v Mrtvém moři za běžných okolností utopit. Třeba tehdy nebylo tak slané. :o)
elgyn elgyn 22.1.2018 11:28  16205
Kristýna Freiová: Galilejec

Fortuna Libri 2017Anotace z knihy: ...předkládá zcela jinou podobu známého a v našich končinách nepříliš oblíbeného příběhu Ježíše Krista. Její podání je neotřelé.

Nepříliš oblíbený příběh? Až tak?

Neotřelé podání? V čem přesně spočívá?

V příběhu, na který navěsila všechny teorie, které kdy jen zaslechla? A výsledkem je dort pejska a kočičky?

Ve stylu, který potřebuje dopilovat? Myšlenka byla úžasná a kdyby se držela jedné/dvou linií a měla nad sebou přísnou redaktorku, mohla to být úžasná knížka. Tohle je IMHO promarněná šance.

Absolutně nelogickým používáním interpunkce?

Popisy, které vypadají, že jsou dílem žáka základní školy?

Redaktorkou, která pustí do světa knížku bez korektury?s. 11 Není mi jasné, proč Ješua budoucí tchyni tyká, zatímco tchánovi sice vyká, ale zakončí to větou „tvá dcera“.

s. 117 Dina Pilátovi vyká/tyká/vyká.s. 62

„Tam tím směrem je moře,“ řekl Jan a ukázal na východ, „říká se mu moře Soli. Arabové ho nazývají Mrtvým.“ (...) Dina (...) Zkoušela, zda sůl z jezera ucítí i na takovou vzdálenost.

Nevzdělaná Dina poprvé slyší o Mrtvém moři a ví, že jde o jezero?Zvláštním způsobem používá

- čárky

s. 23 přicházela měsíc, co měsíc

s. 33,34 Nikdy se nevnímal, jako někdo výjimečný

s. 91,92 ale nikdo, mu nebyl schopný porozumět

s. 99 Jen, co ji vojáci u brány vpustili

s. 108 Nejlepší ženy, byly vdané ženy

s. 108 Dle svých slov, by to

s. 125 Jak se vůbec mohla, tak pošetile ptát?

s. 135 napovídal, ale, co se mi doneslo

s. 136 není blázen, jako blázen

s. 143 nemá jim, co nabídnout

s. 149 tak silně, až zaúpěl

s. 169 zájmy mocnějších, než jsme my

+ u mnoha dalších vět je to přinejmenším sporné.- otazníky

s. 78 „Je to poprvé, co se mnou takhle jednáš a já chci vědět proč?

s. 117 Obelhala ho a on chtěl nejprve zjistit proč? Ze strachu?

s. 191 „V první řadě ti chci poděkovat?“- nové řádky

s. 63 „Můj otec se v Mrtvém moři jednou málem utopil. Je lepší se mu vyhnout,“ pokračoval Jan. „Možná bychom se tam mohli podívat. Chtěla bych ono místo vidět na vlastní oči.“

Navíc dost pochybuju, že se dá v Mrtvém moři za běžných okolností utopit.s. 86 „Věřím, že dokáže víc. Petře,“ nesouhlasil Ješua, „měl by ses odnaučit soudit tak přísně.“

Nebylo by logičtější: „Věřím, že dokáže víc,“ nesouhlasil Ješua. „Petře, měl by ses odnaučit soudit tak přísně.“ ?s. 51 „Nenazývejte mě Mesiášem nebo králem. Nejsem ani jedním.“

Ano, každý druhý ho oslovuje jako Mesiáše. Dobře.

Ale zhruba po sté straně ho Mesiášem začíná nazývat sama autorka. To je minimálně matoucí. Nepůsobí to na mě jako umělecký záměr, spíš jako neudržení myšlenky.

Navíc na s. 155 v Getsemanské zahradě sám o sobě říká: „Jsem židovský král.“ Až tak?s. 195 „Budeš tedy následován, jak sis přál.“

„Ne, tak jak jsem si přál,“ odvětil smutně Ješua.


s. 203 „Je správné, abych tě následoval,“ nemohl si odpustit Jidáš, „ničím jsem se nevyznamenal, tak jako ty.“

Aplikována sama na sebe...

s. 39 Posadila se na zem a natahoval svou ruku do prázdna.

s. 55 cítím takovou beznaděj i potom všem

s. 58 odpust, pane

s. 76 Kaifášova hájenství
?

s. 84 toužíte.“ řekl

s. 91 oblíbila. “

s. 95 Vzhlíželi k němu a čekaly

s. 100 Jen stoly napočítala tři, ačkoliv si nebyla jistá, k čemu prokurátorovy jsou.

s. 102 království?“¨

s. 107 mu důvěrně pošeptal. „Příliš hubená.“

s. 127 To mu říkám umění

s. 142 pohřbíváš,“

Ješua se postavil

s. 149 Obě ženy pozorovaly (...) Sami se ho bály oslovit

s. 157 důvody, které ji sem přivedli

s. 188 dítě, Natahovalo

s. 201 změní“

s. 203 odpustuvozovky - s. 84, 132, 160

ji/jí - s. 24, 29, 183

elgyn elgyn 19.1.2018 12:28  16203
Milena Brůhová: Nálet
Jihočeské nakladatelství 1984

Je taková... socialistická a moralizující. Dialogy jsou poněkud kostrbaté.
Část z války byla mnohem lepší.

s. 49 potřebujěš
s. 99 češněk 2x. Že by umělecký záměr?
elgyn elgyn 18.1.2018 09:47  16201
Anniezkus si ji přečíst, třeba se ti bude líbit. Jsou i nadšené recenze.
annie Annie A je to tady! Trudomyslnost! 18.1.2018 09:43  16200
elgyn 16196Škoda.... :/
elgyn elgyn 18.1.2018 06:45  16199
Lukáš Přibyl & Michal Plzák: Zapomenuté transporty
Kalich 2013


Kate Hewitt: Zrnka sicilského písku
SŽ DUO 1/18

Přijde mi trochu zvláštní, že hrdina ví o hrdince „všechno“, ale jako její zaměstnavatel ani netuší, že má malé dítě.

s. 58 Jeho hruď byla vlahá No vida.

s. 24 a v devět ráno odlétáme
s. 10,11 Limuzína vás vyzvedne u vašeho bytu zítra v devět ráno. Letadlo startuje z Heathrow přesně v poledne.
V originále je „we’re leaving"

Annie West: Karibský poklad

s. 263 „ A
elgyn elgyn 17.1.2018 10:20  16198
HornblowerTak hluboké myšlenkové pochody tam neprobíhaly ;-)
hornblower Hornblower OVÁ - Fish for it! 16.1.2018 19:39  16197
elgyn [16196]: Patrně neměl Briggs pravdu ohledně Polettiho úmyslů.
elgyn elgyn 16.1.2018 06:41  16196
Janet Evanovich: Přísně tajná
Dobrovský 2017

Nerada to říkám, ale u 21. dílu bych přece jenom čekala nějaký posun. Stephanie už sice spala s Rangerem (o což jsme přišli), ale jinak je všechno při starém, včetně vztahu/nevztahu s Morellim.
Už to není ani zábavné, ani romantické. Pořád stejné situace, podobné dialogy.
Plus za Rangera. Ale to je asi tak všechno.

s. 76,77
„Vyzkoušela jsem už všechny své obvyklé triky, abych Polettiho dostala,“ prohlásila jsem. „Myslím, že je načase použít tě jako návnadu.“
„Cože? Přeskočilo ti to snad? Víš, že mě chce zabít!“

Dlouhý dialog, co všechno by se Briggsovi mohlo stát, kdyby ho Poletti dostal.
s. 111 Briggs rozepnul bezpečnostní pás a vyrazil z auta. „Ty hajzle jeden!“ řval na Polettiho.
Poletti se obrátil, spatřil Briggse a jeho doprovod a rozběhl se pryč.

Dává to smysl?

s. 233 nechal ho tu pro Stephanie
hornblower Hornblower OVÁ - Fish for it! 15.1.2018 23:44  16195
Ubi [16192]: znamenám si

[ 9467 ] <Novější  <<<Nejnovější  Nejstarší>>>  Starší>  
Povinné ručení porovnání REKLAMA

(c) 2001-2011 Lopuch.cz   
Kontakt