Registrace nového uživatele     Návod     Kluby     Hosting     Archív  Lopuchu     Lopuch.cz  

Náš Lopuch Vám
vytře zrak

Lopuch.cz

Povinné ručení
Jméno:
Heslo:
Podpora LCD:
 
Archiv klubu Katedra Cimrmanologie [ŽP: 12 týdnů] (kategorie Humor) moderují Šéf Lopuchu, Scalex.

Katedra se zabývá zkoumáním odkazu Járy da Cimrmana a objevováním jeho dosud nepovšimnutých stop v naší historii i současnosti.
Vědecké úkoly mohou být zadávány kterýmkoli studentem katedry, zpravidla ne častěji než jednou týdně. Do titulku zadání uveďte pořadové číslo úkolu. Pokud vkládáte referát týkající se staršího zadání, než je právě aktuální, zadejte do titulku odkaz na jeho číslo, např. Re: XXII.
Příspěvky nesouvisející s předmětem výzkumu (off topic) budou po několika dnech smazány.
Tento klub si v lednu 2014 oblíbilo 27 uživatelů. Starší referáty jsou uloženy v archivu.
Příbuzné kluby: Hlášky J.Cimrmana, Cimrmanův řetěz, Kvíz hlášek z Cimrmana
Příbuzné katedry: Inicium Jiné právo. .
  Nastavení klubu     Nastavení práv     Homepage     Anketa     Přítomní     Oblíbené     Lopuch     Kategorie  
autor: 
text: 
vyplnit a 
Help

Nemáte právo psát do tohoto klubu. Práva vám může přidělit moderátor klubu. Požádejte ho v soukromé poště.

[ 397 ] <Novější  <<<Nejnovější  Nejstarší>>>  Starší>  
machala 5.1.2005 17:21  208
OTčlánek z idnes: Největší Čech? Přece Jára Cimrman
vitsoft 9.12.2004 20:00  193
Re XII. úkolV popředí snímku zřetelně rozeznáváme ševce Lešnera, kterému se stěhováním skrovného majetku přišly pomoci jeho dcery Lenka a Eliška ( nesoucí verpánek). Dívka držící klec s papouškem k Lešnerovi nepatří, byla zřejmě přilákána historičností chvíle. Snímek totiž patrně pořídil sám Cimrman, který v té době s Lešnerem sdílel vídeňský podnájem, z nějž jsou právě nevybíravě vykazováni kvůli zápachu produkovanému jednak ševcovským náčiním, jednak Cimrmanovými chemickými experimenty. Oba přátelé se odstěhovali do severních Čech, Lešner uchopil řemeslo z druhého konce a začal vyrábět klobouky.
Osoba gestikulující na schodech tedy není Jára Cimrman, jak se domnívá prof.Hades, nýbrž bytná, která právě zvýšeným hlasem sděluje oběma přátelům, jak s nimi byla spokojena, kam přesně mají se svými krámy táhnout a zda se ještě někdy mají vracet.
hades 9.12.2004 18:27  192
Re XII. úkolJedná se o náhodně pořízený snímek neznámého fotografa,který
zprvu netušil,jaké významné foto jeho objektiv zachytil.
Poté,co zjistil koho žeto vyfotografoval,prodal foto do místního
bulvárního plátku(jeho název nestojí ani za zmínku),který jej otiskl.To Cimrmana zcela právem rozzlobilo a rozhodl se bulvární plátek zažalovat.
Poté ,co prohrává spor odjíždí mistr do Jižní Ameriky, aby znovu načerpal životní sílu v další jeho tak rozsáhlé činnosti,kterou se v minulosti může pochválit jen samotný Leonardo da Vinci. Nicméně díky této fotografii a podlého činu fotografa jménem René Paparazzi (položil tak základní kámen dnešních lovců fotek za peníze) jsme získali cennou stopu na cestě životem českého génia Járy Cimrmana.
Tolik ke vzniku snímku a nyní bych stručně pojednal o jejím obsahu.
Tak v první řadě souhlasím s kolegyní Kockin,že se skutečně jedná o předměstí Vídně ,kde měl Jára CImrman v pronájmu garsoniéru.Fotografie zachytila moment ,kdy Jára Cimrman přišel na myšlenku ,jak si přivydělat nějaký ten peníz. Je známo že v té době jízní kolo bylo v Rakousku-Uhersku výsadou horních 10 000 a v Rusku předmětem vášnivých debat v anarchistických kroužcích ,takže pro obyčejného člověka to bylo něco nového.Toho právě mistr využívá a svým sousedům a náhodným kolemjdoucím své kolo za mírný poplatek půjčuje.Aby si ho podrželi.
jen pro ty co Járu Cimrmana na snímku nepoznali dodávám ,že se jedná o osobu v dámském oblečení naklánějící se na schodech přes zábradlí.
kockin 8.12.2004 14:08  189
Re XII.úkolJedná se o snímek z předměstí Vídně, kde krátce Cimrman působil při návštěvě svých rodičů. Zachycuje majitelku nájemního domu Hermetischstrasse č.38 Liselotte Hromadkovou, která za cenu pěstního souboje hájí své dva poslední nájemníky. Cimrmanův přítel Schnabel dozvědíc se o konfliktu okamžitě přijel na vypůjčeném kole Machin Tsunami, ale ani jeho argumenty o potřebě tvůrčího rozvoje v oblasti vojenské techniky nebyly vyslyšeny.
Cimrman zde totiž vynalezl revoluční novinku a to pistoli s přezkovým zámkem. Přezku opasku tvořil blok se čtyřmi hlavněmi směřujícími dopředu a zvláštní spoušťový mechanismus se uváděl v činnost, když se nositel „vzdával“ a zvedl ruce. Bohužel Cimrmanova přílišná srdečnost , když se chtěl uvítat s novými nájemníky se zdviženými pažemi měla tragické následky. Hromadková tak přišla o dvě třetiny své klientely a po prudké hádce vykazuje Cimrmana ze svého domu.
Na schodišti stojící Gábi Fazekašová neskrývá svůj smutek z toho, že je Cimrman nedobrovolně opouští, protože i během jeho krátkého pobytu projevovala své sympatie k tomuto géniovi. Snad jen Cimrmanova rezervovanost k ženám jí zachránila život, protože ji nikdy neobjal.
I přes toto krátké neúspěšné období stihl ve Vídni ještě Mistr dokončit svůj kapesní nožík schopný střelby a přenosnou železnici.
davy 8.12.2004 11:42  186
Re XII.Společnost Lipany nacvičuje Vichr z hor. Cimrman nebyl s nácvikem spokojen, a proto pořídil tuto fotografii, aby na jejím základě mohl provést technicko-taktickou poradu s rozborem nedostatků. Hercům vytýkal především nedostatečnou rychlost, což chtěl vyřešit za pomoci třífázových tréninků. Navíc mu vadilo, že Ota Plk (vlevo nahoře) zbytečně překáží na schodech, přičemž jeho úkolem bylo přistavit jízdní kolo.
Napravo od O. Plka nadává služebná Málková, která právě myla schody a Vichr z hor její úsilí zničil.
tuvok07 tuvok07 Jste z kraje Vysočina nebo tam jezdíte? - Pokud ano, pojďte sem! 8.12.2004 10:42  183
Re XII. úkol - dodatekBylo nutné zapátrat v historických archivech. Vypadá to, že při jistém výletu do Francie prodal Jára Cimrman z finančních důvodů hru Chudáci a králové jistému Victoru Hugovi, jenž některé její náměty využil a přepracoval do dnes známého románu Bídníci. Na rytině pak jeden pamětník rozpoznal dva herce, z nichž jeden právě přichází k Cimrmanovi - již ve svém kostýmu. Víme přeci, že u něj hráli ženské role muži. Za oním hercem by měl vykukovat sám Cimrman, obrys jeho hlavy a i tvář jsou bohužel nezřetelné - dokonce na první pohled ani není vidět, že je v domku další postava! Co se týče Bídníků, Victor Hugo dal Járovi Cimrmanovi slušný obnos, který však Cimrman při své smůle a zapomnětlivosti někam založil a nikdy jej už nenašel. Teprve nedávno se v Liptákově našla v jednom starém domku zvetšelá portmonka s tisíci tehdejšími franky a poznámkou o tom, za co byly našemu géniovi dány.

hbwanderer 8.12.2004 07:12  181
Tuvok07:Už jste četl Hlaváčku moji knihu Zbytečné dotazy v Cimrmanologii? :-))

Tak dobrý, ale nějak šířeji byste o tom nepojednal? Zatlač Bobši! :-)
tuvok07 tuvok07 Jste z kraje Vysočina nebo tam jezdíte? - Pokud ano, pojďte sem! 7.12.2004 20:51  179
Re XII. úkolNa dobové rytině je chudinská čtvrť, kde Jára Cimrman jistou dobu bydlel poté, co se rozhodl okusit na vlastní pěst život chudiny, aby jej mohl co nejrealističtěji popsat ve své nové hře Chudáci a králové. Bohužel z této hry se nic nedochovalo, ale je téměř jisté, že nouze donutila Cimrmana rukopis někomu prodat. Her na toto téma ale vznikalo víc, a tak nevíme, kdo je Cimrmanovým dědicem v tomto smyslu.
vitsoft 7.12.2004 20:12  178
XII. úkolVyzývám výzkumný tým k objasnění etapy Cimrmanova života zachycené na přiložené fotografii.
XII.seminář
davy 2.12.2004 09:33  171
OT: Souhlasím, je to přesvědčivé vysvětlení. Jenom jedna připomínka - za záměnu Sodomy s divadelní hrou nemůže Scalex, ale - prof. Smoljak promine - prof. Smoljak, protože o té hře mluví v semináři k Lijavci. Nejspíš to byl původně reklamní klip podobný Litinovému příteli člověka.
kockin 2.12.2004 08:48  169
Re XIObávám se, že je zde úplně opominut další z geniálních Cimrmanových vynálezů a to tentokrát v oboru chemie, kteří moji kolegové zaměnili (jistě ne z pozice poživačných samců) za jediné známé biblické ztvárnění. Sám Cimrman přiznává, že je bezvýhradný ateista a o jeho znalosti bible se pak můžeme jen dohadovat. Jako dálkový tovaryš vysoké školy došel Cimrman (v zanedbatelné spolupráci s tehdy neznámým žákem Oetkerem) k chemické sloučenině NaHCO3 – ano, vy chemici se již jistě usmíváte, ale vezměme v úvahu, že tehdy neznámá chemická látka byla nejprve přetavena v takzvané tvrdé solné mýdlo se 68 % procenty zmýdelněných (krok stranou – no není to krásné české slovo ?) mastných kyselin. Jádrové mýdlo je na světě ! Jeho název Jelen má jistě svůj skrytý původ – inu, vysoká ! Vraťme se ale k původnímu zadání Sodoma. Jak tedy toto slovo, tento název souvisí s výše zmiňovaným ? Samotná NaHCO3 se totiž v domácnostech používá dodnes a to pod názvem jedlá soda. Málokterá hospodyňka – a možná i hospodář ví, že se jedná o všestranného pomocníka v domácnosti objeveného právě J.Cimrmanem a klidně bez ostychu ji dále používají jako kypřící prášek do pečiva, odstraňovač vodního kamene a změkčovač vody – a po bujarých oslavách jako zklidňující prostředek žaludku.
V době uvedení na trh se hospodyně většinou ptaly – a sodu máte doma ? Soda je doma ? Cimrman sám pak jako znalec prodeje a marketingu /dříve hokynářství a zbožíznalství koloniální/ věřil, že se bude dobře prodávat právě pod tímto zkráceným názvem „Soda je doma“ až dospěl k definitivně zkrácenému víceúčelovému „Sodoma“ , což např. vánoční pečivo připravující hospodyně převádělo do lehce erotické nálady.
Musím tedy zklamat i zadavatele úkolu Scalexe, protože jeho záměna za hru je zcela evidentní jen z jednoho z reklamních sloganů používaných v době expanze tohoto výdobytku „ Pečení je hra – Sodoma je pečení“.
davy 30.11.2004 10:36  168
Re XI.Hra Sodoma velmi zajímavým způsobem zpracovává známou biblickou látku. Perfekcionalista Cimrman s ní však nebyl vůbec spokojen a nakonec hodil její rukopis do odpadu. (Tento čin po mnoha létech inspiroval administrátory Lopuchu, aby s naší katedrou učinili totéž.)
Hra by pravděpodobně skončila podobně tragicky jako její biblická předloha. Dochovala se jen díky tomu, že Cimrman právě vynalezl pevný podpalovač a přestal své odvrhnuté hry používat na podpal v kamnech. K největším odběratelům podpalovače patřily známé firmy jako Teplo Mayer, sklenářství Zeithammel apod.
vitsoft 29.11.2004 18:39  167
Re XI.Po nečekaném úspěchu své předchozí hry se šťastně zvoleným názvem Jitrnice zdarma, kdy se ještě dlouho po zahájení představení do sálu dobývaly davy zájemců, se Cimrman rozhodl zaútočit na lascivnější pudy. Jeho nová hra Gejši v akci byla inspirována japonskými zážitky a neobvyklou atrakcí bylo i to, že do všech tří titulních rolí obsadil skutečnou ženu, sestru herce Živného. Vtipně přitom využil divadelních masek dovezených ze své dálnovýchodní cesty.
Odvážný titul však narazil na falešnou prudérii tehdejšího Úřadu pro tisk a informace. Cimrman v marné snaze přesvědčit cenzuru o neškodnosti své hry neváhá předvést na mravnostní polici samotnou madam Živnou, aby se zkostnatělí c.k. úředníci mohli sami přesvědčit, že tato žena není již několik desetiletí schopna žádné vilné žádosti vyvolávat. Nepomohlo ani to, když jí Cimrman přede všemi nečekaně sejmul masku. A tak byl tento náš český Larry Flynt opět donucen zpuchřelým státním aparátem k přepracování své hry. Pod novým názvem Sodoma už tato hra nikdy nedosáhla úspěchů předcházejících titulů a brzy zapadla.
hbwanderer 29.11.2004 16:54  166
Re XI.Ano tato hra měla skrývat pod pláštíkem biblického příběhu lechtivější erotické téma. V Cimrmanově době, platila ještě příliš upjatá morálka. Uvědomte si, že to byla doba, kdy jen pouhé odhalení dámského kotníku uvádělo muže do tranzu. Naopak na druhé straně přišel do Evropy kankán. Cimrman samozřejmě ze studijních důvodů navštívil některé z těchto představení se svojí sufražetkou, případně vzal všechny čtyři (to ale nedělal příliš často, protože to lezlo do peněz, které pak musel šetřit na školním inkoustu). V této době, kdy vyčítal Sládkovi pokleslou erotiku s vodníkem, se, po návštěvách těchto produkcí, rozhodl pro sepsání odvážnějšího díla. Tento vydařený kousek byl napsán ale tak odvážně, že bylo nejen nemyslitelné něco takového secvičit a zahrát v prohnilém rakousko-Uherskuv tehdejší době, ale jak víte měli s touto hrou v Cimrmanově souboru problémy i dnes. Mata Hari kontaktovaná Cimrmanem jako zástupkyně hlavní role, účast ve hře odmítla slovy sexual handgranát a dál se věnovala své inteligentní práci – inteligent servis. Ovšem přečtením Cimrmanova scénáře byla inspirována a mnoho z něj použila ve své vyzvědačské činnosti. Tato kombinace ji později velice proslavila, o Cimrmanovi ovšem nepadla ani zmínka. Škoda, mohla po něm nazvat aspoň některou zajímavou polohu. Tato hra tedy stále leží zaprášená ve stole Cimrmanova souboru a stále se nenašlo dost nadaných a hezkých umělců a umělkyň samozřejmě, kteří by hru secvičili. Není divu, málokterý herec dokáže opakovat zkoušku víc jak dvakrát za odpoledne. Třeba se ale někdy v budoucnu dočkáme uvedení této hry, třeba i na prknech Národního divadla.
scalex Scalex 29.11.2004 15:47  165
XI.cvičeníCo je podle vás obsahem utajované a cimrmanology dosud nezveřejněné hry Sodoma, o níž se Svěrák se Smoljakem neprozřetelně v jedné hře zmiňují? Prokažte své badatelské schopnosti.

[ 397 ] <Novější  <<<Nejnovější  Nejstarší>>>  Starší>  
Povinné ručení porovnání REKLAMA

(c) 2001-2011 Lopuch.cz   
Kontakt